บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดสู่ลูกค้าปลายทาง (End-use Market Entry) และหาลูกค้ากลุ่มใหม่ (Acquire New Customer) ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความแตกต่างด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกค้าปลายทางและผู้บริโภค

ทั้งนี้ บริษัทฯ สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B-to-B Touch C) และหน่วยงานภายนอก โดยจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Customer Solution Center (CSC) ที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและการบริการลูกค้าสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับพันธมิตรในการพัฒนาและส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าผูกพันและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และอย่างต่อเนื่อง

CSC เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และให้คำปรึกษากับลูกค้าในด้านการตลาด ทั้งนี้ แนวคิดและนวัตกรรมจากความร่วมมือกันของลูกค้า คู่ค้า และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านของ CSC ได้ถูกนำมาพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ ชุมชน และสังคม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตร (Strategic Partner) ที่เป็นเจ้าของตราสินค้า (Brand Owner) ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อขยายโอกาสด้านการตลาดผ่านการขยายฐานของผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ให้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในสินค้า (Brand Product) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ เช่น จากระบบ VOC และ CSC มาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาด โดยบริษัทฯ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการคู่ค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค (Responsible Products) รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปัจจุบัน จำนวน 19 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ Upcycling Upstyling นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะอาด และปลอดภัย สำหรับกลุ่มธุรกิจ Food Delivery ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่สำคัญในยุค New Normal อีกด้วย โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิ

New Design of Bioplastic Straw by KMP x QUALY

บริษัทฯ ร่วมมือกับ โรงงาน เอ็ม.แพคเกจจิ้ง ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร พัฒนาหลอดกระดาษแบบใหม่ที่ผลิตจากเศษกระดาษที่เหลือใช้ เคลือบด้วยไบโอพลาสติกทั้งด้านในและด้านนอกซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีคุณภาพสูงไม่ยุ่ยง่าย และมีสีสันที่หลากหลายดึงดูดผู้บริโภค พร้อมกับออกแบบเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บ

REUSE ME I WANNA BE WRINKLED by LAWANVISUT X THINKK

บริษัทฯ ร่วมมือกับ THINK STUDIO และบริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย จำกัด ผู้ผลิตถุงพลาสติก พัฒนาขยะถุงพลาสติกในโรงงานให้กลายเป็นถุงพลาสติกรีไซเคิลซึ่งมีความหนาพิเศษ และมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้นาน มีประสิทธิภาพการใช้งานเทียบเท่ากระเป๋าผ้า อีกทั้งยังมีลายที่ไม่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับขยะพลาสติกต้นกำเนิดที่นำมาใช้ จึงทำให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2nd Life 2nd Chance by CSC X EK

บริษัทฯ และ แบรนด์ Ek Thongprasert ร่วมกันออกแบบเสื้อผ้าจากขยะขวดพลาสติก PET ภายใต้แนวคิด Nobody is Born Evil (ไม่มีใครที่เกิดมาพร้อมความชั่วร้ายเพียงอย่างเดียว) ด้วยการมองเห็นด้านดีของพลาสติก โดยนำผ้าที่เกิดจากการแปลงขยะพลาสติกเหลือใช้มาดีไซน์เป็นผลงานแฟชั่นสมัยใหม่ อีกทั้งยังให้โอกาสนักโทษที่พ้นโทษร่วมแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ออกแบบลายลงบนเสื้อผ้าร่วมกัน

This is Plastic Bag by CHINNAVORN x THE REMAKER

บริษัทฯ ร่วมมือกับ บริษัท ชินวรพลาส จำกัด ผู้ผลิตผู้พลาสติก พัฒนาออกแบบเก้าอี้ที่ทำมาจากเศษถุงพลาสติกจากห่ออาหารหลากสี ด้วยการนำขยะถุงพลาสติกมาทำเป็นเม็ดพลาสติกและยืดให้เป็นเส้น และออกแบบมาเป็นเก้าอี้ในรูปแบบหัตถกรรมไทย โดย The Remaker ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และรองรับการนั่งได้อย่างสะดวกสบาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาฉลากวัตถุดิบและเครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพหรือคุณสมบัติพิเศษของวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองโดยบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงการใช้วัตถุดิบผลิตสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเสนอโครงการฝึกอบรมและบรรยายแก่ลูกค้า เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกให้เทียบเท่าสู่สากล ตลอดจนมีความพร้อมในการรับมือกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้ โดยที่ผ่านมาบริษัทมีตัวอย่างโครงการที่โดดเด่น ดังนี้

กิจกรรม Young Plastic Entrepreneur Program (Young PEP)

บริษัทฯ จัดกิจกรรม Young PEP อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ให้แก่เจ้าของกิจการและทายาทผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเตรียมพร้อมในการส่งมอบและรับมอบธุรกิจระหว่างรุ่นสู่รุ่น โดยได้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการและทายาทได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้ทั้งสองรุ่นสามารถต่อยอดขยายธุรกิจ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และมีความสุข