วิดีโอ

วิดีโอ
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเหล่าพนักงาน GC Group ร่วมสนับสนุนสินค้าจาก Upcycling the Oceans, Thailand
วิดีโอ
Upcycling the Oceans, Thailand
วิดีโอ
Waste has value by Javier Goyeneche
วิดีโอ
Upcycling the Oceans, Thailand - The 1st Collection ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อการใช้ชีวิตแบบ Circular Living
วิดีโอ
Upcycling the Oceans, Thailand โครงการสำคัญ ผลักดัน GC Circular Living
วิดีโอ
'รักษ์โลก' อย่าเอาแต่พูด ถึงเวลาแล้วที่ 'รักษ์โลก..ต้องแสดงออก'
วิดีโอ
GC จัด Workshop การถักผลิตภัณฑ์ PE Recycle ให้ชุมชนจังหวัดระยอง
วิดีโอ
คิดก่อนเทกับ GC
วิดีโอ
โครงการ Upcycling Plastic Waste
วิดีโอ
ก้าวใหม่ของเส้นใยพลาสติกบนเส้นทางสายแฟชั่น WHEN MATERIALS MEET STYLES!
วิดีโอ
โครงการ OUR Khung Bang Kachao อนุรักษ์-พัฒนา 'คุ้งบางกระเจ้า' ให้เป็นพื้นที่สีเขียว [Tero News]
วิดีโอ
Upcycling The Oceans, Thailand by GC