28 October 2022

เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้ว เป็นบ้านหลังใหม่จากวัสดุรีไซเคิลที่ยั่งยืนและเท่าเทียม

Share:

คงดีต่อโลกไม่น้อย หากพลาสติกใช้แล้ว จะกลับมามีคุณค่า ช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติก ลดโลกร้อน อีกทั้งช่วยสร้างความยั่งยืน และเท่าเทียมให้สตรีได้ โดย GC จับมือ P&G และพันธมิตร ได้แก่ Sansiri, Lotus และ Habitat Thailand จัดการพลาสติกใช้แล้ว ด้วยการนำมาเพิ่มมูลค่าในโครงการ Upcycling Plastic House 2022 เพื่อความยั่งยืนและเท่าเทียม” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน นำขวดแชมพูพลาสติกและแชมพูถุงเติมที่ใช้แล้ว กลับมารีไซเคิล ผ่าน YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม’ เพื่อนำมาเป็นวัสดุ สร้าง Upcycling Plastic House บ้านจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อส่งมอบให้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการนี้ GC ดำเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ควบคู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 (Net Zero 2050) และยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG โดยร่วมกับพันธมิตร นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมา Upcycling แปรรูปและเพิ่มมูลค่ากล่องนม เป็นแผ่นบอร์ดและแผ่นหลังหลังคา (Eco Board and Eco Roof) และเพิ่มมูลค่าขวด PE ผสมกับผงไม้เป็นไม้เทียม (Wood Plastic Composite) รวมถึงนำพลาสติกใช้แล้วจากขวดขุ่น (HDPE Bottle) มาผสมปูนซิเมนต์เพื่อ Upcycling เป็นอิฐก่อสร้าง (Eco Bricks) เพื่อใช้สร้างบ้าน Upcycling Plastic House หลังนี้ โดยวัสดุดังกล่าว มีความแข็งแรง ทนทาน เทียบเท่ามาตรฐาน มอก. ไม่ต่างจากอิฐหรือบล็อกปูถนนปกติที่ใช้กัน

โดยพลาสติกใช้แล้วที่นำมาสร้าง Upcycling Plastic House ได้จาก “YOUเทิร์น” แพลตฟอร์มเพื่อจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ที่มีการจัดเก็บผ่านจุดรับพลาสติกสะอาด (Youเทิร์น Drop Point) นำมาคัดแยก และขนส่ง ไปรีไซเคิลอย่างครบวงจร (End-to-End Waste Management) ซึ่งความร่วมมือในโครงการนี้ คาดว่าจะช่วยลดขยะพลาสติกได้กว่า 2,000-4,000 กิโลกรัม และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 18,000–36,000 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เท่ากับการปลูกต้นไม้ 2,000 – 4,012 ต้น ที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ตลอด 1 ปี ที่สำคัญยังช่วยลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วย

Feature Stories

Feature Stories
26 July 2022
สร้างคนเก่งและดีแบบ GC ด้วยกระบวนการที่ดี
Read More
Feature Stories
17 May 2019
GC Supports Innovation for "Recyled Monks' Robes"
Read More
Feature Stories
08 August 2018
ความหมายของ Circular Economy
Read More