23 March 2020

GC Group provides medical gowns to 12 hospitals in the fight against COVID-19 [Daily News]

Share:

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC Group ห่วงใยสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของคนในสังคม และบุคลากรทางการแพทย์ GC Group จึงมอบเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 41,000 ชุด แก่โรงพยาบาลและสถานประกอบการที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อฯ 12 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 5,000 ชุด 2.รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 4,000 ชุด 3.รพ.ศิริราช 4,000 ชุด 4.รพ.รามาธิบดี 4,000 ชุด 5.รพ.วชิรพยาบาล 4,000 ชุด 6.รพ.พระมงกุฎเกล้า 4,000 ชุด 7.รพ.ราชวิถี 4,000 ชุด 8.สถาบันบำราศนราดูร 4,000 ชุด 9.รพ.ตำรวจ 3,000 ชุด 10.รพ.ระยอง 2,000 ชุด 11.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 2,000 ชุด และ 12.รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 1,000 ชุด

โดยเสื้อกาวน์เป็นเสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนคุณภาพดี ออกแบบให้สวมใส่ง่าย สบาย ปลายแขนยาว น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี มีความเหนียว ยืดหยุ่นสูง ทำให้คล่องตัวในการปฏิบัติงาน บริเวณคอและบ่าด้านหลังมีรอยบาก สามารถกระตุกเพื่อให้เสื้อฉีกขาดหลังการใช้งาน สามารถอ้อมเอวมาผูกด้านหน้าได้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารคัดหลั่งและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ดังนั้นอุปกรณ์ชุดตรวจเหล่านี้จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ตลอด และต้องคัดแยก ทิ้งให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ GC Group ยังมอบกลีเซอรีนคุณภาพสูง 1,250 กิโลกรัม แก่กองเรือยุทธการ (กร.) ภายใต้โครงการ Green Health Project ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เพื่อใช้เป็นส่วนผสมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แจกให้กับกำลังพลและครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ และยังร่วมให้ความรู้และป้องกันโรค COVID-19 และเป็นผู้ช่วยวิทยากรสอนการทำหน้ากากอนามัยที่จังหวัดระยอง

GC Group ยังได้จัดมาตรการป้องกัน ควบคุม และรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ฆ่าเชื้อทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ สถานที่ประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทใน GC Group ทุกแห่ง ให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประชุมหรือปฏิบัติการข้างนอก งดการเดินทางผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง

โดยสนับสนุนด้านไอทีเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ คัดกรองผู้เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ พนักงานต้องแจ้งสถานะการเดินทางต่อผู้บังคับบัญชา เลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด หรือผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือมีอาการป่วย มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรและพนักงาน

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/article/764585/

News

News
30 December 2020
GC joins in preventing the new wave of COVID-19, offering 11,750 sets of protective medical equipment to nine state hospitals and government agencies in Rayong
Read More
News
19 October 2020
GC Joins EnDay to Promote Environmental Sustainability in Thailand
Read More
News
28 April 2020
Dr. Kongkrapan Intarajang, CEO of GC, together with his executive team, present CoviClear, or the silver nanoparticle disinfection unit to help reduce the risk of COVID-19 transmission, and PPE, to Rajavithi Hospital
Read More