01 March 2022

YOUเทิร์น..แยกเพื่อให้ ตอบโจทย์เทรนด์โลก ช่วยสิ่งแวดล้อม

Share:

พลาสติกยังคงเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน และหนึ่งในคำถามที่เกิดในใจคือ หลังจากการใช้แล้วจะนำไปทำอย่างไรต่อไป วันนี้ทุกภาคส่วนหันมาใส่ใจในการจัดการและคัดแยกพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวิธี เพื่อให้เส้นทางการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วเหล่านี้กลับกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมได้ต่อไป

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ให้ความสำคัญกับการจัดการและการคัดแยกขยะ และพลาสติกใช้แล้วอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจเชิญชวนให้ภาคสังคมร่วมเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจับมือกับพันธมิตรในการทำโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนกลับมาที่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ GC จึงได้ริเริ่มและพัฒนา “YOUเทิร์น” ระบบการจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มพันธมิตรให้เกิดความเชื่อมโยงกัน จาก YOUเทิร์น...เริ่มต้นที่ยู สู่ YOUเทิร์น...แยกเพื่อให้ ซึ่งเป็นแนวคิดการดำเนินงานมุ่งเน้นสู่การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (Collaboration Platform) สนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และสร้างรายได้สำหรับกลุ่มที่เข้าร่วมกับ YOUเทิร์น อย่าง ชุมชนและกลุ่มซาเล้ง รวมถึงทำให้พลาสติกใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากที่สุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ได้อีกด้วย

ที่ผ่านมา โครงการ YOUเทิร์นได้ดำเนินการร่วมกับหลายภาคส่วน อาทิ มหาวิทยาลัย ชุมชน ผู้พักอาศัยในคอนโดพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และจากจุด Drop Point มากกว่า 80 จุด โดยสามารถรวบรวมปริมาณขยะพลาสติกได้ประมาณ 310 ตัน ซึ่งถือว่ามากกว่าปีแรกที่ได้เริ่มโครงการถึง 5 เท่า โดยขยะพลาสติกที่ได้รับมานี้ มีการนำไปสร้างประโยชน์และต่อยอดในหลายโครงการ เช่น โครงการแยกขวดช่วยหมอ ที่นำไปจัดทำชุด PPE เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นต้น

ในวันนี้ GC ได้เชิญชวนพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงขอชวนทุกคนมาสร้างการมีส่วนร่วมง่าย ๆ ในการคัด แยกและทิ้ง พลาสติกใช้แล้วกับ “YOUเทิร์น” เพียงนำไปหย่อนที่ จุดทิ้งขยะพลาสติกของ YOUเทิร์น (YOUเทิร์น Drop Point) ซึ่งรับทั้งพลาสติกแบบแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วยพลาสติกแบบขุ่น (HDPE) และแบบใส (PET) เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดแชมพู ขวดนม กล่องใส่อาหาร เป็นต้น และพลาสติกแบบยืด เช่น ถุงพลาสติก ฟิล์มถนอมอาหาร เป็นต้น โดย YOUเทิร์น Drop Point ตั้งกระจายในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร อาทิ

  • PTT Station 18 สาขา (ร่วมกับโครงการพลาสติก (คืน) สุข)
  • เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น G
  • พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 1 และ ชั้น 2
  • The Nine Center พระรามเก้า ชั้น 1 / The Nine Center ติวานนท์ ชั้น 1
  • Siam Paragon ชั้น G ประตูทางเข้า ฝั่ง South
  • SIAM CAR PARK ชั้น G หน้า 7-11
  • Siam Discovery ชั้น G ลานพลาซ่า

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ YOUTURN Facebook Line Official ของ YOUเทิร์น และ Website YOUเทิร์น: https://bit.ly/2Zg4qv1

#GC #GCCircularLiving #YOUเทิร์นแยกเพื่อให้ #EndtoEndWaste #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก

News

News
30 April 2020
Dr. Kongkrapan Intarajang, CEO of GC, together with the executive team, present CoviClear, or the silver nanoparticle disinfection unit, to help reduce the risk of contracting COVID-19, along with PPE, to Ramathibodi Hospital
Read More
News
06 November 2019
Rayong Announces its One-Year Waste Management Performance in Developing a Circular Economy Model
Read More
News
20 June 2019
GC receives 80,000 plastic bottles and 7,000 compostable cups from the first “Kaokonlakao” run in the northeastern region to improve the environment and help change the cycle of plastic waste
Read More