22 April 2022

GC จับมือ โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) ร่วมเปิด YOUเทิร์น Drop Point จุดใหม่ ตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

Share:

ที่ผ่านมา GC ร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ TTTC ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การผลิตถังน้ำมันเชื้อเพลิงชั้นเดียว (Single Layer Fuel Tank) ผ่านกระบวนการผลิตแบบ Rotomolding วันนี้เดินหน้าจับมือดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร ร่วมกับ TTTC ได้แก่ Mr. Shigeki Maeda กรรมการผู้จัดการใหญ่ Mr. Nobufumi Miura กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสุจิตร์ ปั้นวงศ์ไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ คุณปราโมทย์ หล่อศรัทธา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิด YOUเทิร์น Drop Point จุดใหม่ ณ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพฯ นับเป็นการตอกย้ำความร่วมมือและเดินหน้าการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืน ด้วย “YOUเทิร์น” แพลตฟอร์มบริหารจัดการขยะพลาสติกที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้กับขยะพลาสติกอย่างครบวงจร

นอกจากนี้ โดยในปี 2564 พนักงาน TTTC ยังได้มีส่วนร่วมในการบริจาคขวดพลาสติก PET ในโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ซึ่งจัดโดย YOUเทิร์น และพันธมิตร เพื่อนำไปอัพไซเคิลเป็นชุด PPE ส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์รับมือกับสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ขาดแคลน ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สะท้อนการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและโลกด้วยแนวคิด “YOUเทิร์น แยกเพื่อให้”

News

News
21 May 2021
GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีระยอง อุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง
Read More
News
11 June 2018
GC organizes the ‘Recruitment Camp by GC’ to prepare kids in Rayong for potential careers in the EEC [Ruampalang]
Read More
News
31 January 2018
T-shirts from PTTGC’s “Upcycling Plastic Waste” project will be a hit with runners
Read More