12 April 2022

“ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ถนนในฝัน ต้นแบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพของพวกเราทุกคน

Share:

เป็นภาพที่สวยงามไม่น้อยหากถนนในบ้านเราจะปราศจากขยะมูลฝอย และยิ่งถ้ารู้มีหลายองค์กรต่างๆ มีความตั้งใจที่จะจัดการขยะอย่างเป็นระบบและถูกต้อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยและสัญจรไปมาแล้ว ถึงเวลาที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกัน

'โครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ' หรือ 'Vibhavadi Zero Waste' จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจของ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับอีก 28 องค์กรที่มีอาคารตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่ง GC ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมด้วย โครงการได้ดำเนินงานมาถึงระยะที่ 2 แล้ว เป้าหมายคือวางให้ถนนเส้นนี้เป็นต้นแบบของการบริหารและจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาเป็นหัวใจในการดำเนินงาน ตามวาระแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) ที่รัฐบาลได้ประกาศไว้นั่นเอง การดำเนินงานหลักของโครงการ คือการให้แต่ละองค์กรร่วมกันบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง โดยมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อนจะนำไปรีไซเคิลต่อไป

GC ในฐานะผู้นำด้านเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ซึ่งดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด เป็นองค์กรหนึ่งที่มีสำนักงานตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตเช่นกัน จึงได้ร่วมผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยการนำ 'YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม' มาปรับใช้ โดย YOUเทิร์น เป็นระบบจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง ไปจนถึงการนำไปรีไซเคิล เรียกว่าเป็นการจัดการแบบ End-to-End Waste Management ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีต้นทางอย่างการตั้งจุดรับพลาสติกใช้แล้ว (Drop Point) ซึ่งเป็นตู้ที่แยกช่องทิ้งขยะพลาสติกอย่างชัดเจน ได้แก่ พลาสติกยืด เช่น ถุงพลาสติก ฟิล์มถนอมอาหาร และ พลาสติกแข็ง เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดแชมพู ขวดนม ออกจากกัน สำหรับ 'โครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ' ในระยะที่ 2 นี้ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม จะทำหน้าที่สร้างการรับรู้และเป็นจุดรับพลาสติกใช้แล้วให้กับทุกคน ตอบโจทย์ในเรื่องการ #แยกเพื่อให้เกิดสิ่งดี ๆ ในย่านถนนวิภาวดีรังสิต

ถนนวิภาวดีรังสิตอาจเป็นถนนเส้นหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่มีระยะทางยาวหลายสิบกิโลเมตร ผู้คนมากมายต่างใช้ชีวิตประจำวันอยู่บนถนนสายนี้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่มีอยู่จำนวนมากเช่นกัน โครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ จึงเปรียบเสมือนหมุดหมายที่ทำให้ทุกคนและทุกองค์กร มองเห็นถึงเป้าหมายเดียวกัน

เป้าหมายนั้นคือ ถนนที่ปลอดขยะ คุณภาพของอากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และสามารถต่อยอดไปยังถนนทุกเส้นและทุกสายในประเทศไทยเราให้ปลอดขยะไปด้วยกัน

#GC #GCChemistryforBetterLiving #you เทิร์นแยกเพื่อให้ #โครงการถนนวิภาวดีฯไม่มีขยะ

Feature Stories

Feature Stories
27 September 2021
เมื่อผ้า Upcycling by GC เดินทางสู่เวทีประกวดนางงาม
Read More
Feature Stories
28 May 2021
Two Million Gowns Support Frontline Health Workers Against COVID-19
Read More
Feature Stories
17 August 2017
Football for Youth Project PTTGC makes the football dreams of youth in Rayong come true
Read More