12 April 2022

“ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ถนนในฝัน ต้นแบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพของพวกเราทุกคน

Share:

เป็นภาพที่สวยงามไม่น้อยหากถนนในบ้านเราจะปราศจากขยะมูลฝอย และยิ่งถ้ารู้มีหลายองค์กรต่างๆ มีความตั้งใจที่จะจัดการขยะอย่างเป็นระบบและถูกต้อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยและสัญจรไปมาแล้ว ถึงเวลาที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกัน

'โครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ' หรือ 'Vibhavadi Zero Waste' จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจของ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับอีก 28 องค์กรที่มีอาคารตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่ง GC ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมด้วย โครงการได้ดำเนินงานมาถึงระยะที่ 2 แล้ว เป้าหมายคือวางให้ถนนเส้นนี้เป็นต้นแบบของการบริหารและจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาเป็นหัวใจในการดำเนินงาน ตามวาระแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) ที่รัฐบาลได้ประกาศไว้นั่นเอง การดำเนินงานหลักของโครงการ คือการให้แต่ละองค์กรร่วมกันบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง โดยมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อนจะนำไปรีไซเคิลต่อไป

GC ในฐานะผู้นำด้านเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ซึ่งดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด เป็นองค์กรหนึ่งที่มีสำนักงานตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตเช่นกัน จึงได้ร่วมผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยการนำ 'YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม' มาปรับใช้ โดย YOUเทิร์น เป็นระบบจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง ไปจนถึงการนำไปรีไซเคิล เรียกว่าเป็นการจัดการแบบ End-to-End Waste Management ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีต้นทางอย่างการตั้งจุดรับพลาสติกใช้แล้ว (Drop Point) ซึ่งเป็นตู้ที่แยกช่องทิ้งขยะพลาสติกอย่างชัดเจน ได้แก่ พลาสติกยืด เช่น ถุงพลาสติก ฟิล์มถนอมอาหาร และ พลาสติกแข็ง เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดแชมพู ขวดนม ออกจากกัน สำหรับ 'โครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ' ในระยะที่ 2 นี้ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม จะทำหน้าที่สร้างการรับรู้และเป็นจุดรับพลาสติกใช้แล้วให้กับทุกคน ตอบโจทย์ในเรื่องการ #แยกเพื่อให้เกิดสิ่งดี ๆ ในย่านถนนวิภาวดีรังสิต

ถนนวิภาวดีรังสิตอาจเป็นถนนเส้นหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่มีระยะทางยาวหลายสิบกิโลเมตร ผู้คนมากมายต่างใช้ชีวิตประจำวันอยู่บนถนนสายนี้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่มีอยู่จำนวนมากเช่นกัน โครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ จึงเปรียบเสมือนหมุดหมายที่ทำให้ทุกคนและทุกองค์กร มองเห็นถึงเป้าหมายเดียวกัน

เป้าหมายนั้นคือ ถนนที่ปลอดขยะ คุณภาพของอากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และสามารถต่อยอดไปยังถนนทุกเส้นและทุกสายในประเทศไทยเราให้ปลอดขยะไปด้วยกัน

#GC #GCChemistryforBetterLiving #you เทิร์นแยกเพื่อให้ #โครงการถนนวิภาวดีฯไม่มีขยะ

Feature Stories

Feature Stories
26 July 2022
สร้างคนเก่งและดีแบบ GC ด้วยกระบวนการที่ดี
Read More
Feature Stories
13 May 2020
GC and ThaiBev Provide One Million Bottles of Alcohol Gel Hand Sanitizer to Village Health Volunteers to Express Their Appreciation and Admiration
Read More
Feature Stories
07 January 2019
The 'Upcycling the Oceans, Thailand' Project Aims to Create a Fashionable Collection from Plastic Waste Found in the Oceans
Read More