16 March 2023

เมื่อผู้คนเริ่มปรับพฤติกรรม และองค์กรใหญ่ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยภารกิจ ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก

Share:

ในวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าปีนี้อุณหภูมิปีนี้จะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในฐานะคนตัวเล็กๆ ได้เริ่มต้นการปรับปลี่ยนพฤติกรรม รวมไปถึงการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล อัพไซเคิล อีกทางหนึ่ง แล้วในฐานะภาคเอกชนที่ต้องขับเคลื่อนธุรกิจให้ #ดีขึ้นเพื่อคุณดีขึ้นเพื่อโลก สามารถดำเนินการอะไรได้อีกบ้าง

จึงขอชวนย้อนกลับไปถึงบทสรุปสำคัญจากเวทีการประชุม ‘COP27’ หรือ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) ครั้งที่ 27 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่ง GC ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Actions) ตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2573 ที่ Thailand Pavilion

นอกจากนี้ ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอการดำเนินงานด้าน Climate Actions ของ GC ในงาน COP27 ดังนี้

1) การร่วมแสดงเจตนารมณ์ และเข้าร่วมเสวนา (Side Event) ในเวทีต่าง ๆ เพื่อตอกย้ำบทบาท ความมุ่งมั่น เป้าหมาย และผลการดำเนินงานด้าน Climate Actions ได้แก่

  • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565: บรรยายในหัวข้อ GC Decarbonization: The Path to Net Zero ในช่วง Business Leaders to Share Vision and Experiences on Net Zero Transformation ที่ Thailand Pavilion ร่วมกับบริษัทชั้นนำของไทย เช่น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) เป็นต้น
  • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565: เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Net-Zero Transformation: D-emission for Our Sustainable Future ที่United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Pavilion ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) และผู้แทนจาก UNFCCC

โดย ดร.ชญาน์ กล่าวว่า “ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้เป็นประเทศหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมากที่สุดของโลก โดยผลกระทบครอบคลุมถึง สภาพอากาศที่รุนแรงซึ่งส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร ค่า GDP ที่ลดลง และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) จึงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องเร่งดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง”

2) การให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ What GC learn on the journey to Net Zero 2050 เพื่อนำเสนอและเผยแพร่การดำเนินงาน Net Zero ของบริษัทฯ ตลอดจนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานด้าน Climate Actions และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของบริษัท บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (BCG)

3) การหารือการดำเนินงานด้าน Climate Actions ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการอัปเดตเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เทคโนโลยีไฮโดรเจนที่จะนำไปใช้ใน Sector ต่าง ๆ เป็นต้น

GC ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้าน Net Zero เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งและสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และสอดคล้องกับข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ผ่านแนวทางลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization Pathway) ที่ชัดเจน ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. Efficiency-driven: เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ควบคู่ไปกับการลดใช้พลังงาน 2. Portfolio-driven: การปรับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยยังคงรักษาการเติบโตขององค์กร 3. Competency-driven: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดูดซับคาร์บอน (Technology-based Solutions) เช่น Carbon Capture and Storage (CCS) และการชดเชยผ่านการดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติ (Nature-based Solutions) มาสนับสนุนการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

#ดีขึ้นเพื่อคุณดีขึ้นเพื่อโลก
#GCChemistryForBetterLiving
#GCเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข

Feature Stories

Feature Stories
27 January 2021
YOUTURN platform refreshed to demonstrate how to appropriately dispose your waste [Igreenstory]
Read More
Feature Stories
07 July 2020
SMART Office, new office ideas in the 'new normal' era that employees love
Read More
Feature Stories
27 May 2019
Recycled Value-added Monk Robes with Anti-Odor Properties Are Made from Plastic Waste
Read More