23 March 2020

GC Group joins the fight against COVID-19 by providing medical gowns to 12 hospitals [The Bangkok Insight]

Share:

GC Group ร่วมสู้ภัย COVID19 สนับสนุน “เสื้อกาวน์” ให้ 12 โรงพยาบาล พร้อม “กลีเซอรีน” ทำเจลแอลกอฮอล์ แก่กองเรือยุทธการ แจกจ่ายกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ ป้องกันไวรัสโควิด-19 

สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC Group ห่วงสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย ของทุกคนในสังคม โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วย GC Group

จึงได้มอบ “เสื้อกาวน์” เพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 41,000 ชุด เพื่อใช้ในโรงพยาบาล และสถานประกอบการที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งหมด 12 แห่ง ประกอบด้วย

 1.  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5,000 ชุด
 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 4,000 ชุด
 3. โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 4,000 ชุด
 4. โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 4,000 ชุด
 5. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวน 4,000 ชุด
 6. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 4,000 ชุด
 7. โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 4,000 ชุด
 8. สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 4,000 ชุด
 9. โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 3,000 ชุด
 10. โรงพยาบาลระยอง จำนวน 2,000 ชุด
 11. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 2,000 ชุด
 12. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จำนวน 1,000 ชุด

โดยเสื้อกาวน์ที่ส่งมอบ เป็น “เสื้อกาวน์พลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง”  (Disposable Gown) ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนคุณภาพดี จาก GC อุปกรณ์ชุดตรวจเหล่านี้ จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ตลอด เพื่อช่วยลดความเสี่ยง ในการติดเชื้อของคนไข้ ยิ่งในสถานการณ์ ที่มีจำนวนยอดผู้ป่วยสูงขึ้นทุกวัน รวมถึงต้องคัดแยก และทิ้งให้ถูกต้อง

เสื้อกาวน์นี้ออกแบบตัดเย็บให้สวมใส่ง่าย ปลายแขนยาว น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ช่วยให้มีความคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน สวมใส่เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารคัดหลั่ง และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ จากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ ณ จุดคัดกรอง ถือเป็นด่านแรกรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล

มีคุณลักษณะเฉพาะ คือผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์กันน้ำ น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี มีความเหนียว และยืดหยุ่นสูง สามารถป้องกันเชื้อโรค เลือด และสารคัดหลั่ง ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า รวมทั้งบริเวณคอ และบ่าด้านหลังมีรอยบาก สามารถกระตุก เพื่อให้เสื้อฉีกขาดหลังการใช้งานได้เลย สามารถอ้อมเอวมาผูกด้านหน้าได้ เพื่อลดการปนเปื้อนหลังใช้งาน

พร้อมกันนี้ GC Group ยังได้มอบ “กลีเซอรีน” คุณภาพสูง จำนวน 1,250 กิโลกรัม ภายใต้โครงการ Green Health Project ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ซึ่งเป็นบริษัทใน GC Group ให้แก่กองเรือยุทธการ (กร.) เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการจัดทำเจลแอลกอฮอล์ เพื่อทำความสะอาดมือ แจกจ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้สำหรับดูแลสุขอนามัย และป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ GGC ได้ดำเนินโครงการ Green Health Project ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ Healthcare & Personal Care รับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ของ GGC ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ เพื่อทำความสะอาดมือ โดยการใช้กลีเซอรีนเป็นส่วนผสม ซึ่งได้นำไปแจกจ่าย ให้กับประชาชนทั่วไป ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ GC ยังได้ร่วมกิจกรรมโครงการ ให้ความ รู้และป้องกันโรค COVID-19 รวมถึงเป็นผู้ช่วยวิทยากรสอนการทำหน้ากากอนามัย ส่งเสริมการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ใน จังหวัดระยอง เดือนมีนาคมอีกด้วย

ขณะเดียวกัน GC Group ยังดำเนินมาตรการจัดการในองค์กร และบริษัทในกลุ่ม เพื่อป้องกัน ควบคุม และพร้อมรับมือ กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การฆ่าเชื้อทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ สถานที่ประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทใน GC Group ทุกแห่ง

รวมถึงให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัย เมื่อมีการประชุมหรือรวมตัวกัน ให้พนักงานหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การหลีกเลี่ยงดินทางไปประชุมหรือปฏิบัติการข้างนอก โดยมีการสนับสนุน ด้านไอที เพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน ในพื้นที่บริษัทฯ

รวมถึงงดการเดินทาง หรือผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกรมควบคุมโรคอย่างเด็ดขาด โดยพนักงานทุกคนต้องแจ้งสถานะของตนเองต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงแจ้งทุกครั้งเมื่อมีการเดินทางมาจากพื้นที่ ที่มีการระบาด หรือเดินทางมาจากต่างประเทศ การสัมผัสใกล้ชิด กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือมีอาการป่วย มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ เป็นต้น

ที่มา https://www.thebangkokinsight.com/news/business/316055/

News

News
02 February 2021
GC initiates the ‘How to Yeak: How to manage infectious waste’ project [The Thai Press]
Read More
News
18 May 2020
GC อาสา แก้ปัญหาขยะล้น จาก WFH ตั้งโมเดลต้นแบบ ‘ส่งพลาสติกกลับบ้าน’
Read More
News
07 June 2017
UPCYCLING THE OCEANS, THAILAND Joins in Reducing Marine Waste in Thailand's Oceans for Sustainable Tourism
Read More