09 April 2020

GC moves forward developing plastic innovations for the medical profession and providing materials for the production of protective suits to support the fight against COVID-19 [Matichon]

Share:

GC เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ สนับสนุนวัสดุเพื่อจัดทำชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ (Protective Suit) สำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะรุนแรงในห้องผ่าตัด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ชั้นนำเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์แพร่กระจายของไวรัส โควิด-19 ด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของ GC อาทิ เสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก InnoPlus ของ GC ซึ่งได้บริจาคไปยังโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 84,000 ชุด แล้ว และในวันนี้ GC ได้สนับสนุนตู้โควิเคลียร์ หรือตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอลเอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย และ กลีเซอรีน (Glycerine) ไว้ใช้ร่วมกับตู้โควิเคลียร์ ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปที่จำเป็นต้องมาใช้บริการในโรงพยาบาล ในช่วงภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19

จากการหารือร่วมกับทีมแพทย์เพิ่มเติมจากหลายโรงพยาบาล ทำให้เข้าใจและพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังคงต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขั้นรุนแรง GC จึงได้ร่วมจัดหาวัสดุเพื่อจัดทำชุดอุปกรณ์ป้องกันฯ จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับการพัฒนาช่วงแรก โดยในแต่ละชุดประกอบไปด้วยชุด Isolation Gown ที่ทำจากผ้าสปันบอนด์ผสม Meltblown ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC) บริษัทในกลุ่ม GC ชุด Coverall และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPRs) สำหรับกล่องกรองอากาศของอุปกรณ์ PAPR ต้นแบบ จะขึ้นรูปโดย GC ด้วยเทคโนโลยี 3D Printing ซึ่งชุดอุปกรณ์ป้องกันฯ นี้ จะถูกออกแบบและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อใช้ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลเครือข่าย ทั้งนี้ คุณสมบัติของชุดอุปกรณ์ป้องกันฯ ในลักษณะ Medical Suit นี้ มีมาตรฐานสูง ใช้เฉพาะในห้องผ่าตัดและ ICU สำหรับคนไข้โควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงและมีโอกาสแพร่กระจายของเชื้อสูง เพื่อป้องกันบุคลากรที่ทำหัตถการหรือที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น มิใช่การป้องกันบุคลากรสาธารณสุขโดยทั่วไป

ในช่วงวิกฤตนี้ จึงนับว่าพลาสติกมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้สังคมและโลกปลอดภัยจากการติดเชื้อเป็นอย่างมาก เพราะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ ซึ่งเท่ากับสามารถช่วยให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ลดน้อยลง GC มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งมีความสำคัญในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 GC จึงนำนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพลาสติกของบริษัทฯ มาผลิตชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยตอบโจทย์และแก้ปัญหาต่อไป

นอกจากนี้ GC ได้ดำเนินมาตรการจัดการในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม เพื่อป้องกัน ควบคุม และพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การฆ่าเชื้อทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ สถานที่ประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทใน GC Group ทุกแห่ง การให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัย เมื่อมีการประชุมหรือรวมตัวกัน การให้พนักงานหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประชุมหรือปฏิบัติการข้างนอก โดยมีการสนับสนุนด้านไอทีเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) การคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ รวมถึงงดการเดินทางหรือผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกรมควบคุมโรคอย่างเด็ดขาด โดยพนักงานทุกคนต้องแจ้งสถานะของตนเองต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงแจ้งทุกครั้งเมื่อมีการเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดหรือเดินทางมาจากต่างประเทศ การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือมีอาการป่วย มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ เป็นต้น

ที่มา: www.khaosod.co.th

News

News
28 February 2024
Planting Seeds of Happiness: Suan 50 Suk Nurtures Bangkok's Green Renewal
Read More
News
17 September 2020
GC Shares Best Practices to Turn Crisis into Opportunity at the TMA’s Sustainability Forum
Read More
News
22 June 2020
GC presents “the shared robot” [SD Perspectives]
Read More