25 April 2020

GC and ThaiBev join forces to combat COVID-19 by providing one million bottles of hand sanitizer gel to the Public Health Ministry and Village Health Volunteers nationwide [Money and Banking]

Share:

ไทยเบฟและ GC Group สานพลังร่วมกันมอบเจลแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์เจลโค (GelCo) ที่ผ่านมาตรฐานอย. โดย GC Group สนับสนุนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ผลิตได้ในประเทศลดการนำเข้า ส่วนไทยเบฟสนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เพื่อร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ 1 ล้านขวด มอบให้กระทรวงสาธาณสุข เพื่อส่งต่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นนักรบด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

นับว่าเป็นการสานพลังความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง 2 บริษัทยักษใหญ่ของประเทศไทย ที่ต่างก็เป็นองค์กรที่ถูกจัดอันดับให้เป็นองค์กรต้นแบบแห่งความยั่งยืนระดับโลก ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หรือ GCที่ได้ผนึกกำลังกันออกมาร่วมกู้วิกฤต COVID-19 ด้วยการสนับสนุน Ethyl Alcohol 72% ในรูปแบบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับพกพา ขนาด 50 ซีซี จำนวน 1,000,000 ขวด เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุข แจกจ่ายไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ทั่วประเทศ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าวจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การรับมอบครั้งนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยากให้ทุกส่วนร่วมมือร่วมใจกันซึ่งในวันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากCOVID-19 ต้องขอขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์จำนวน 1,000,000ขวดให้กับบุคลาการทางการแพทย์ และ อสม.ทั่วประเทศ ซึ่งเค้าจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ได้อย่างปลอดภัย”

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ GC ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำด้านเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (Chemistry for Better Living) ได้จับมือร่วมกันกับ กลุ่ม บริษัท ไทยเบฟ พันธมิตรสำคัญรายใหญ่ของ GC ทั้งด้านกลยุทธ์ (Strategic Partner) และการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability) จัดทำเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้แบรนด์เจลโค GelCo โดยเจลแอลกอฮอล์นี้ผลิตจากวัตถุดิบสำคัญในประเทศ ซึ่ง GC ได้สนับสนุนวัตถุดิบหลักสำคัญ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอล เอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย มีคุณสมบัติในการยึดเกาะกับผิวหนังของคน ทำให้คงประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อได้ยาวนาน และ กลีเซอรีน (Glycerine) ระดับฟาร์มาซูติคอลเกรด (Pharmaceutical Grade) มีคุณสมบัติในการทำให้อนุภาคไอออนนาโนเป็นสารแขวนลอยในน้ำยา ไม่เกิดการตกตะกอน ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น และไม่ระคายเคืองผิว

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนับจากเกิดวิกฤต ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่ดูแลป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ เสื้อกาวน์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ตู้ฆ่าเชื้อโควิเคลียร์ หน้ากากอนามัยป้องกันใบหน้า (Face Shield) เป็นต้น ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศจำนวน 77 จังหวัด กว่า 900 โรงพยาบาลและสถานพยาบาล

คุณโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนาความเป็นเลิศ (Executive Vice President Center of Excellence) และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า “กลุ่ม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอย่างยิ่ง และได้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยควบคุม ป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ดังจะเห็นได้ว่าไทยเบฟได้มีการส่งมอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานบริการสาธารณสุข 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของแอลกอออล์ได้มีการส่งมอบไปแล้วกว่า 6 แสนลิตร ที่ยังไม่รวมถึงความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ของบริษัทในกลุ่มไทยเบฟที่เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมอบเงินบริจาค มอบอาหารและน้ำดื่ม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ

สำหรับครั้งนี้เป็นการมอบ Ethyl Alcohol 72% ในรูปแบบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับพกพาขนาด 50 ซีซี จำนวน 1,000,000 ขวด เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจกจ่ายไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญร่วมกันกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้มีการดำเนินงานต่างๆ ร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาความยั่งยืน 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ไทยเบฟ จึงได้เชิญชวนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ซึ่งต่างได้รับการจัดอันดับเป็น World Industry Leaders Down Jones Sustainability Index (DJSI) มาร่วมในการสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะร่วมกันกู้วิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะบรรลุเป้าหมายแห่งความยั่งยืนขององค์การสหประชาติ ในข้อ 3.Good Health and Well-being การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งทั้งไทยเบฟ และ GC หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือนี้ จะเป็นหนึ่งแรงหนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และเชื่อว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว”

นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมผนึกกำลังด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่ต้องการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล ซึ่งช่วยดูแลประชาชนในชุมชนให้ปฏิบัติตามระเบียบ ให้อยู่ในมาตรการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ ส่งผลให้ ณ ขณะนี้ ประเทศไทยมีการดูแลและควบคุมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ดีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ได้เร็วที่สุด

ที่มา: www.moneyandbanking.co.th

News

News
28 April 2022
GC และ TPBI จับมือลงนามความร่วมมือโครงการ YOUเทิร์น x วน ต่อยอดพัฒนาการจัดการขยะพลาสติกสู่ความยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
Read More
News
04 February 2020
GC Unveils the Upcycling, Upstyling project incorporating well-known Thai designers to further improve eco-designs by promoting the sustainable use of resources
Read More
News
02 December 2019
GC and Dear Tummy increase the use of bioplastic products to build a Circular Living Lifestyle
Read More