10 April 2020

GC and the Faculty of Medicine, Vajira Hospital, Navamindradhiraj University, join together to produce 100 PAPR sets using plastic innovations to better protect doctors and nurses from COVID-19 [Positioning]

Share:

GC ร่วมคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ต้นแบบ 100 ชุด ส่งมอบโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และเครือข่ายเพื่อใช้ในห้อง ICU และห้องผ่าตัดพร้อมรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ขั้นรุนแรง ลดการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เดินหน้าส่งมอบชุดเสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศตามเป้า 100,000 ชุด

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ชั้นนำเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต กล่าวว่า GC ได้ร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการยับยั้งและการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมพลาสติกของ GC ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศและมีประสิทธิภาพสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์จากความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและสถาบันทางการแพทย์เพื่อพัฒนาและออกแบบเป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

“GC ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นมร.) ในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องใช้และมีความขาดแคลนหรือจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ GCในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นที่มาของการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุขในการยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้” ดร.คงกระพัน กล่าว

ทั้งนี้ในความร่วมมือดังกล่าวพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังคงต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขั้นรุนแรง GC จึงได้จัดหาวัสดุเพื่อจัดทำชุดอุปกรณ์ป้องกันฯ หรือ Protective Suit จำนวน 100 ชุด ซึ่งจะนำไปเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาขั้นต่อไป ในชุดดังกล่าวประกอบไปด้วยชุด Isolation Gown ที่ทำจากผ้าสปันบอนด์ผสม Meltblownผลิตจากเม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC) บริษัทในกลุ่ม GC ชุด Coverall และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPRs) สำหรับกล่องกรองอากาศของอุปกรณ์ PAPR ซึ่งจะทำการขึ้นรูปโดยเทคโนโลยี 3D Printing ของ GCซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อนำไปใช้เฉพาะในห้องผ่าตัดและ ICU สำหรับคนไข้โควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงและเตรียมพร้อมที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายด้วย

ดร.คงกระพัน กล่าวอีกว่า สำหรับการคัดเลือกวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตชุดดังกล่าวทำมาจากเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนที่เป็นเคมีภัณฑ์เกรดพิเศษ ซึ่งนำมาขึ้นรูปทำให้สามารถตัดเย็บเป็นชุดป้องกันการติดเชื้อในลักษณะ Medical Suit ที่มีมาตรฐานสูงขณะเดียวกัน GC ยังได้ผลิตชุดป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองผู้ป่วย ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมผลิตเสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) หรือชุด PPEที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก InnoPlusของ GC ซึ่งได้บริจาคไปยังโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 84,000 ชุดแล้ว และจะทยอยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศรวม 100,000 ชุด

นอกจากนี้ GC ยังได้ร่วมสนับสนุนตู้โควิเคลียร์ หรือตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอลเอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย และ กลีเซอรีน (Glycerine) ไว้ใช้ร่วมกับตู้โควิเคลียร์ ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปที่จำเป็นต้องมาใช้บริการในโรงพยาบาล ในช่วงภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19

ที่มา: positioningmag.com

News

News
23 April 2021
GC invites residents of Rayong for an up-close look at upcycling with “Trashpresso,” Thailand's first mobile recycling plant [The Lighter Thailand]
Read More
News
17 December 2020
GC ร่วมกับ EnCo จัดงาน Moment to Give เทศกาลช็อปของขวัญส่งความสุขท้ายปี พร้อมจัดแสดงสินค้าอัพไซคลิง สะท้อนแนวทางการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
Read More
News
31 January 2018
T-shirts from PTTGC’s “Upcycling Plastic Waste” project will be a hit with runners
Read More