24 December 2020

GC ผนึกกำลัง OR สร้าง Loop Connecting หนุนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน กับ "โครงการพลาสติก (คืน) สุข"

Share:

GC ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประเทศ จับมือกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมเดินหน้า "โครงการพลาสติก (คืน) สุข" ซึ่งเกิดจากแนวคิดของ GC ที่ต้องการยกระดับการแก้ปัญหาด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยการสร้าง "YOUเทิร์น Platform" ที่นำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบ เพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลหรืออัพไซเคิล เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มหรือนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง ซึ่ง GC เห็นว่า OR เป็นผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมันอันดับหนึ่งของไทยและมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ จึงเหมาะแก่การตั้งจุดรับพลาสติกใช้แล้วที่ผ่านการทำความสะอาดมาระดับหนึ่ง โดยจะเริ่มจากพื้นที่ทดลองในเขตกรุงเทพมหานคร และมีแผนจะขยายสู่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และคุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการพลาสติก (คืน) สุข" ระหว่าง GC และ OR โดยมีคุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (CSC) อาคาร EnCo A

ดร.คงกระพัน กล่าวว่า ความร่วมมือในวันนี้ เกิดจากการนำจุดแข็งของทั้ง GC และ OR มาต่อยอดการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ โดย GC ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด ในวันนี้ GC จึงได้ต่อยอด "YOUเทิร์น Platform" ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร โดยการจัดตั้งจุดรับ (Drop Point) ร่วมกับ OR ซึ่งมีสถานที่ที่เอื้ออำนวยสำหรับการวางในสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ทั้งนี้ GC มุ่งหวังให้เกิดการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางจนถึงการขนส่งเข้าโรงงานแปรรูปผ่านกระบวนการรีไซเคิลหรืออัพไซเคิล เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่กลับมาสู่ผู้บริโภคอีกครั้ง

News

News
10 January 2022
GC ขยายผล YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม สู่โครงการที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับ มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (BS 8001:2017) สำเร็จเป็นโครงการที่สอง
Read More
News
30 December 2020
GC joins in preventing the new wave of COVID-19, offering 11,750 sets of protective medical equipment to nine state hospitals and government agencies in Rayong
Read More
News
12 October 2020
GC Joins the Third Circular Economy Webinar Series Organized by the Thailand Responsible Business Network (TRBN)
Read More