24 December 2019

GC เดินหน้าสร้างไลฟ์สไตล์ลดขยะพลาสติก รับมอบขยะขวดน้ำพลาสติกกว่า 46,000 ขวด และแก้ว GC Compostable สลายตัวได้ทางชีวภาพจาก ‘ก้าวคนละก้าว’ ภาคเหนือ เปลี่ยนการเดินทางของขยะพลาสติกด้วยนวัตกรรม

Share:

ผ่านไปแล้วครึ่งทางกับ “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” ครั้งนี้เป็นก้าวครั้งที่ 3 วิ่งระดมทุนเพื่อ 7 โรงพยาบาลในภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2562 บนระยะทางการวิ่งกว่า 300 กิโลเมตร ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน และจบการวิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ นำวิ่งโดย ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย และก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ ร่วมด้วยเหล่าดาราคนดังมาร่วมวิ่งมากมาย เช่น เต๋า สมชาย, อ่ำ อัมรินทร์, ก้าว จิรายุ, โตโน่, มาช ภูบดินทร์, ตุ๊กกี้, ยิหวา ปรียากานต์ และเหล่าคนดังอีกมากมาย รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ สมัครวิ่ง 10 กิโลเมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยกับทีมก้าว กว่า 12,000 คน

จากการวิ่ง ‘ก้าวคนละก้าว’ ครั้งที่ 3 ที่ภาคเหนือครั้งนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ขึ้นรับมอบขยะขวดน้ำพลาสติกจากการวิ่งตลอดกิจกรรม กว่า 46,000 ขวด โดยขยะขวดน้ำพลาสติกจะนำไปผ่านกระบวนการ Upcycling เป็นสายคล้องเหรียญและเสื้อโครงการฯ เพื่อจำหน่ายในการวิ่งที่ภาคตะวันออกในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ต่อไป ในส่วนของแก้ว GC Compostable ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพและสลายตัวได้ทางชีวภาพ ที่ถูกนำไปใส่น้ำแจกจ่ายให้เหล่านักวิ่งใจบุญที่มาร่วมวิ่งตลอดระยะทาง 10 กิโลเมตรสุดท้าย จำนวน 40,000 ใบนั้น GC และโครงการก้าวได้รวบรวมและส่งมอบให้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ นำไปเพาะชำกล้าไม้เพื่อเปลี่ยนการเดินทางของขยะให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อไป

ด้วยความมุ่งหวังในการผลักดันสร้างไลฟ์สไตล์ลดขยะพลาสติกในสังคมไทย ผ่านกิจกรรมการวิ่งร่วมกับ ‘ก้าวคนละก้าว’ เราสามารถบริหารจัดการขยะขวดน้ำพลาสติกให้กลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นเสื้อและสายคล้องเหรียญของกิจกรรม จากการวิ่งไปแล้วทั้ง 3 ภาค ประกอบด้วยภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคเหนือ รวมจำนวนกว่า 200,000 ขวด นอกจากนี้ ยังส่งมอบแก้ว GC Compostable ให้กรมอุทยานแห่งชาตินำไปใช้เพาะชำกล้าไม้ ได้แล้วกว่า 49,000 ใบ และต่อยอดสร้างการตระหนักรู้เรื่องการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า คิด แยก ทิ้งให้ถูกที่ รวมถึงการใช้พลาสติกให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนำผลิตภัณฑ์ทีผ่านกระบวนการ Upcycling จากขยะพลาสติกรีไซเคิลมาจำหน่ายในงาน ผ่านร้านสานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งกลับมาสร้างประโยชน์สู่สังคมต่อไป

GC ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ ชื่นชมและเล็งเห็นถึงคุณค่าของโครงการ “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพของคนไทย รวมถึงการสร้างความสำเร็จจากการระดมทุนจากพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในปีที่ผ่านมา ทำให้ในปีนี้ GC จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะต่อยอดมุมใหม่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับโครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมการวิ่งที่ดีต่อสุขภาพและดีต่อใจแล้ว ยังจะเป็นการวิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยการนำแนวคิด Circular Living.. ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก ที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด เหลือทิ้งน้อยที่สุด เข้าไปสร้าง ‘ไลฟ์สไตล์ลดขยะพลาสติก’ จากแนวคิดให้เกิดเป็นการปฏิบัติจริงในวงกว้าง ให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญและสามารถมีส่วนร่วมได้ ทำให้ “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการวิ่งโครงการแรกและโครงการเดียวของประเทศไทยที่จะลดขยะพลาสติกตลอดการวิ่งทั้ง 5 ภาคของโครงการ ด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ เหรียญรางวัลสำหรับผู้ร่วมวิ่งซึ่งทำมาจากพลาสติกเหลือใช้นำมารีไซเคิล สนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ด้วยแก้ว GC Compostable ตามจุดแจกน้ำบริเวณ Health Expo และถุง GC Compostable บรรจุเสื้อที่ระลึกทั้งหมดของโครงการฯ รวมถึงการรวบรวมขยะขวดน้ำพลาสติกที่ถูกใช้ในงานมาผ่านกระบวนการ Upcycling แปลงร่างให้เป็นสายคล้องเหรียญรางวัลและเสื้อก้าวคนละก้าว เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้สนับสนุนการดูแลด้านสุขภาพให้กับโครงการฯ และ GC จะทำแบบนี้จนครบการวิ่งทั้ง 5 ภาคของโครงการฯ เพื่อให้ “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” ในครั้งนี้เป็นก้าวที่พิเศษขึ้นด้วยการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกใบนี้ที่เราอยู่ร่วมกัน

ร่วมบริจาคให้ 7 โรงพยาบาลภาคเหนือและติดตามข้อมูลการวิ่งของก้าวคนละก้าว

https://kaokonlakao.com/

#GCCircularLiving

#ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก

#GCxKao

#กล้าก้าว

#ก้าวที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

#ไลฟ์ไสตล์ลดขยะพลาสติก

News

News
15 February 2021
GC พัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2 มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Read More
News
24 July 2020
GC partners with Muang Thai Life Assurance and the government to kick-off the 'Safe to Stay in Rayong with Free COVID-19 Insurance Coverage' project ensuring safe travels in Rayong province
Read More
News
01 May 2020
GC Group Reaffirms its Appreciation of Medical and Healthcare Workers by Providing CoviClear and Face Shield to Hospitals
Read More