03 October 2022

GC เสริมทัพความแข็งแกร่งจับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน

Share:

วันที่ 23 กันยายน 2565 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC ได้จัดพิธี ลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ วงเงินกู้รวมประมาณ 27,000 ล้านบาท จำนวน 6 ราย ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) การจัดหาเงินกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนเงินกู้เดิม และใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GC ได้เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้จัดหาเงินกู้ในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างพันธมิตรธนาคารพาณิชย์ไทย ทั้ง 6 ราย และบริษัทฯ ในการสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินและการเติบโตทางธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก อาทิ อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูง ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ และความเสี่ยงการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ “Together To Net Zero” ปี 2050 หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ ภายในปี 2593 การลงนามสัญญาเงินกู้ในวันนี้จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ และกลุ่มธนาคารในการก้าวสู่สังคมแห่งความยั่งยืนอีกด้วย

News

News
10 October 2022
ภารกิจแก้โลกรวน กู้โลกร้อน ด้วยขยะพลาสติก
Read More
News
17 June 2022
GC ร่วมบรรยายในงานเสวนา “Net Zero วิกฤตหรือโอกาสของภาคธุรกิจ” จัดโดย ICC Thailand และ TGO
Read More
News
27 January 2022
GC และ PTT ส่งมอบเรือพายพลาสติก ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา
Read More