27 January 2022

GC ร่วมส่งเสริมไอเดียเปลี่ยนโลก ภายใต้แนวคิด “National Decarbonization” จัดการประกวด The 1st TIChE Open Innovation Idea Challenge ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และ SCG

Share:

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 คุณพรรคพงษ์ วังรัตนโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ โอเลฟินส์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะอุปนายกฝ่ายอุตสาหกรรม สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry, TIChE) ร่วมจัดงาน The 1st TIChE Open Innovation Idea Challenge เพื่อประกวดไอเดียเปลี่ยนโลกภายใต้แนวคิด “National Decarbonization” เฟ้นหาสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ สร้างโอกาสให้กับนักวิจัยในภาคการศึกษา สถาบันวิจัย และบริษัทสตาร์ทอัพ และผลักดันไปสู่การพัฒนานวัตกรรมร่วมกับบริษัทชั้นนำในประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคม TIChE มาเป็นผู้กล่าวเปิดงาน มอบโล่เกียรติยศ ประกาศณียบัตร และเงินรางวัลจากทางสมาคมฯ สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid มีการจำกัดผู้เข้าร่วม พร้อมด้วยมาตรการ Social Distancing และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสมาคมฯ รวมทั้งการเข้าร่วมผ่าน MS Team

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมงานเสวนาจะได้รับ “เสื้อแจ็คเกต Circular Living” ที่มีเนื้อผ้าสะท้อนน้ำ เนื้อนุ่ม สวมใส่สบาย ทำจากขวดพลาสติกใช้แล้ว จำนวน 27 ขวด ที่จัดเก็บผ่าน “YOUเทิร์น PLATFORM” หรือระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจรที่ GC เป็นผู้ริเริ่ม โดยเริ่มตั้งแต่วิธีการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง ไปจนถึงการนำพลาสติกใช้แล้วไปรีไซเคิลอย่างครบวงจร (End-to-End Waste Management) ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด นอกจากนี้ GC ยังสนับสนุนของที่ระลึกให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบ On-site เป็น “เสื้อโปโล Upcycling” ที่ทำจากขวดพลาสติกใช้แล้ว จำนวน 14 ขวด ซึ่งนอกจากจะสวยงาม สวมใส่สบายแล้ว ที่สำคัญ คือ การนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาเพิ่มคุณค่าอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังได้จัดให้มีการเสวนา (Panel Discussion) เรื่อง “ทิศทางของประเทศไทยในการลดการปล่อยคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความตระหนักและกระจายองค์ความรู้ เรื่อง Decarbonization หรือ การลดการปล่อยคาร์บอน และก๊าซเรือนกระจก ให้กว้างขวางขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสิน 4 ท่าน เป็นผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ศ. กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ดร. บุตรา บุญเลี้ยง และ คุณกฤษณ์ คำภาบุตร ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงาน Innovation Strategy and Management จาก GC โดยมี คุณวิสูตร เดือนกว้าง เลขาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tiche.org/home/index.php/2022/01/24/the-1st-tiche-open-innovation-idea-challenge-2/

News

News
09 February 2020
The Chula-Thammasat Traditional Football Match incorporates viral eco-friendly ideas to more efficiently use plastic waste by recycling [Naewna]
Read More
News
29 August 2019
GC Joins "SD Symposium 10 Years: Circular Economy – Collaboration for Action" Event
Read More
News
24 July 2018
The ‘OUR Khung Bangkachao’ project continues its 5-year target in developing the Khung Bangkachao community in response to a royal initiative [Biz Today Station]
Read More