31 October 2022

GC คว้ารางวัลสูงสุดด้านความยั่งยืน 5 ปีซ้อน จากเวที SET Awards 2022

Share:

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัล Sustainability Awards of Honor ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รางวัลดังกล่าว จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนระดับสูงสุด และเป็นรางวัลทรงเกียรติของตลาดทุนไทย ที่มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แสดงถึงศักยภาพของบริษัทในการรักษาความโดดเด่นด้านความยั่งยืน และสะท้อนว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ครบถ้วนทั้ง มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และ เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล (Governance) โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

"นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ในการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ที่ผ่านมา GC ยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทย ความสำเร็จนี้ GC ไม่ได้ทำเพียงลำพัง แต่เราได้จับมือกับ “พันธมิตร” “ผู้เชี่ยวชาญ” ”ภาคสังคม” ขับเคลื่อนทั้งในการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ จนเกิดความสำเร็จ ผมขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ที่ร่วมส่งเสริมและเพิ่มทักษะด้านความยั่งยืนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทย และขอแสดงความยินดีกับทุกบริษัทที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกองค์กรที่จะร่วมกันสร้างให้บริษัทจดทะเบียนไทยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศไทยต่อไปในอนาคต” ดร.คงกระพัน กล่าว

News

News
26 June 2022
GC ร่วมงาน “พายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง” เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะในแม่น้ำและทะเล
Read More
News
14 June 2022
GC เปิดงาน 1st Thailand National Chemical Engineering & Chemical Technology: TNChE 2022
Read More
News
12 October 2020
PTT Group Unveils Thailand’s First Sustainable ‘Floating Solar’ Alternative Energy Innovation
Read More