31 October 2022

GC คว้ารางวัลสูงสุดด้านความยั่งยืน 5 ปีซ้อน จากเวที SET Awards 2022

Share:

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัล Sustainability Awards of Honor ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รางวัลดังกล่าว จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนระดับสูงสุด และเป็นรางวัลทรงเกียรติของตลาดทุนไทย ที่มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แสดงถึงศักยภาพของบริษัทในการรักษาความโดดเด่นด้านความยั่งยืน และสะท้อนว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ครบถ้วนทั้ง มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และ เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล (Governance) โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

"นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ในการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ที่ผ่านมา GC ยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทย ความสำเร็จนี้ GC ไม่ได้ทำเพียงลำพัง แต่เราได้จับมือกับ “พันธมิตร” “ผู้เชี่ยวชาญ” ”ภาคสังคม” ขับเคลื่อนทั้งในการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ จนเกิดความสำเร็จ ผมขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ที่ร่วมส่งเสริมและเพิ่มทักษะด้านความยั่งยืนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทย และขอแสดงความยินดีกับทุกบริษัทที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกองค์กรที่จะร่วมกันสร้างให้บริษัทจดทะเบียนไทยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศไทยต่อไปในอนาคต” ดร.คงกระพัน กล่าว

News

News
28 February 2024
Planting Seeds of Happiness: Suan 50 Suk Nurtures Bangkok's Green Renewal
Read More
News
23 December 2019
GC ร่วมมือกรมอุทยานฯ ขับเคลื่อน Circular Economy มอบเสื้อ Upcycling ให้นักท่องเที่ยว
Read More
News
15 October 2019
The ‘CONNEXT ED’ project brings together the public sector to improve Thai education levels [Thansettakij]
Read More