31 ตุลาคม 2565

GC คว้ารางวัลสูงสุดด้านความยั่งยืน 5 ปีซ้อน จากเวที SET Awards 2022

แชร์:

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัล Sustainability Awards of Honor ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รางวัลดังกล่าว จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนระดับสูงสุด และเป็นรางวัลทรงเกียรติของตลาดทุนไทย ที่มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แสดงถึงศักยภาพของบริษัทในการรักษาความโดดเด่นด้านความยั่งยืน และสะท้อนว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ครบถ้วนทั้ง มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และ เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล (Governance) โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

"นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ในการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ที่ผ่านมา GC ยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทย ความสำเร็จนี้ GC ไม่ได้ทำเพียงลำพัง แต่เราได้จับมือกับ “พันธมิตร” “ผู้เชี่ยวชาญ” ”ภาคสังคม” ขับเคลื่อนทั้งในการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ จนเกิดความสำเร็จ ผมขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ที่ร่วมส่งเสริมและเพิ่มทักษะด้านความยั่งยืนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทย และขอแสดงความยินดีกับทุกบริษัทที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกองค์กรที่จะร่วมกันสร้างให้บริษัทจดทะเบียนไทยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศไทยต่อไปในอนาคต” ดร.คงกระพัน กล่าว

ข่าวสาร

ข่าวสาร
18 พฤษภาคม 2564
GC ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ระลอก 3 มอบถุงแดง-ถังแดง และชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
16 กันยายน 2563
GC จับมือ ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ตั้งโครงการ 'Rayong Organic Living' [Isranews]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
28 มิถุนายน 2563
GC ผนึกกำลังขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ชู GC Circular Living มุ่งสู่การปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
อ่านเพิ่มเติม