บริษัทฯ ดำเนินโครงการพลังงานทางเลือก เพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีโครงการที่โดดเด่น อาทิ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการพลังงานทดแทน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

บริษัทฯ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 2 เมกาวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับการใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ

ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด

กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน

เงินลงทุน

ล้านบาท

ลดการใช้พลังงาน

จิกะจูลต่อปี

ลดปริมาณการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การประหยัดค่าใช้จ่าย

ล้านบาท ต่อปี