บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดสู่ลูกค้าปลายทาง (End-use Market Entry) และหาลูกค้ากลุ่มใหม่ (Acquire New Customer) ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความแตกต่างด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกค้าปลายทางและผู้บริโภค

ทั้งนี้ บริษัทฯ สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B-to-B Touch C) และหน่วยงานภายนอก โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเป็นไปตามประเภทและลักษณะของธุรกิจ เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านลูกค้าและการตลาด รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ InnoPlus Solution Center เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับพันธมิตรในการพัฒนาและส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าผูกพันและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ InnoPlus Solution Center เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า สร้างนวัตกรรมจากความร่วมมือกัน นำมาพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ ชุมชน และสังคม

บริษัทฯ นำเสนอ InnoPlus Solution Center แก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Virtual Tour) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเยี่ยมชมและพัฒนาสินค้าร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับพันธมิตร (Strategic Partner) ที่เป็นเจ้าของตราสินค้า (Brand Owner) รวมถึงการขยายความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น

บริษัทฯ ได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ เช่น จากระบบ VOC เป็นต้น มาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ร่วมมือกับผู้ประกอบการคู่ค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค (Responsible Products) รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม Upcycling Upstyling เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรผ่านการ Upcycling ออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 เข้าสู่ปีที่ 3 เป็นการดำเนินการร่วมกับคู่ค้าของ GC ที่สนใจในการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นระบบ โดย YOUเทิร์น PLATFORM ซึ่งเดินหน้าส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าร่วมกับพันธมิตร ภายใต้รูปแบบงาน (Theme) “Together to Net Zero” ผ่าน 3 หัวใจหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อน ได้แก่ Collect Together, Upcycling Together และ Impact Together ร่วมมือกับนักออกแบบแบรนด์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในวงกว้าง พร้อมพันธมิตรแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับประเทศในหลากหลายธุรกิจ ที่ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการจัดการขยะและลดการปล่อยคาร์บอน ได้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 16 คอลเลคชั่น และคาดว่าจะสร้างมูลค่าได้มากกว่า 3 ล้านบาท มีผลิตภัณฑ์ อาทิ

Thai Red Cross x Greyhound x Marshalชื่อผลงาน : Greyhound x Thai Red Cros

สภากาชาดไทย ร่วมมือกับ Greyhound ในการออกแบบกระเป๋า Upcycling จากขวด PET ผลิตจากผ้า Upcyling จากขวดพลาสติกใช้แล้ว (100% รีไซเคิลโพลีเอสเตอร์) ใช้การออกแบบที่ทันสมัยง่ายต่อการใช้งาน เล่นลวดลายผ้าด้วยตัวหนังสือกราฟฟิก จัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ผ่าน SPSE ที่ Greyhound & GC Circular Living Shop โดยเป็น CSR Collection รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สภากาชาดไทย

Loccitane x Pipatchara x Thaitaffeta ชื่อผลงาน : Pipatchara x Loccitane| Sustainable Shea Butter

ผลงานความร่วมมือระหว่าง Loccitane และ Pipatchara ลวดลายสะท้อนวัตถุดิบในคอลเลคชั่น Shea Butter น่ารักสวยงามเหมาะกับแบรนด์เครื่องสำอาง จัดทำเป็น Premium Gift ของ Loccitane ในรุ่น Shea Butter Collection (New Collection) ซึ่งวางขายเมื่อต้นปี 2023สามารถใช้งานได้จริง

Sansiri x Pipatchara x SC Grand ชื่อผลงาน : Pipatchara x Sansiri l Fill It Collection

รูปทรงและการออกแบบสะท้อนเอกลักษณ์ของ Pipatchara และสอดคล้องกับการใช้งานของแสนสิริ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง เหมาะกับลูกบ้านกลุ่มคนรุ่นใหม่ของแสนสิริ โดยสินค้านี้เป็น Premium Gift ของแสนสิริ สำหรับใส่เอกสาร/ อุปกรณ์แจกลูกบ้าน Type A-B และ C-D รวมถึงมอบให้กลุ่มลูกค้า VIP

Siampiwat/ Ecotapia x Smileyhound x Rungthaveeviwat ชื่อผลงาน : Eco-Buddy

การออกแบบสินค้า Upcycling เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน และการเดินทางท่องเที่ยวที่มีความสนุกสนาน พกพาไปได้ทุกที่ ตามเอกลักษณ์ของทั้ง Ecotopia และ Smileyhound แต่ยังผสานความรักษ์โลกด้วยการใช้ผ้า Upcycling จากขวดพลาสติกใช้แล้ว 100% โดยจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ที่ Ecotopia และ GC Circular Living Shop และเป็น CSR Collection รายได้มอบให้มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาฉลากวัตถุดิบและเครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพหรือคุณสมบัติพิเศษของวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองโดยบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงการใช้วัตถุดิบผลิตสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเสนอโครงการฝึกอบรมและบรรยายแก่ลูกค้า เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกให้เทียบเท่าสู่สากล ตลอดจนมีความพร้อมในการรับมือกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้ โดยที่ผ่านมาบริษัทมีตัวอย่างโครงการที่โดดเด่น ดังนี้

กิจกรรม Young Plastic Entrepreneur Program (Young PEP)

บริษัทฯ จัดกิจกรรม Young PEP อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ให้แก่เจ้าของกิจการและทายาทผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก มีการเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ ยกระดับความสามารถให้เทียบเท่าสู่สากล จัดเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ในไลน์เพื่อสื่อสารข้อมูล พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ตลอดจนกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการดำเนินธุรกิจภายในอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการดำเนินธุรกิจท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนและสถานการณ์ Covid-19 รวมถึงเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีงาม ระหว่างลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัท ฯ

กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยต่อยอดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ทั้งในรูปแบบการแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ บูทนิทรรศการ และกิจกรรม CSR อีกทั้งสื่อสารและให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป ถึงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กิจกรรมสัมมนาให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้ประกอบการ

บริษัทฯ จัดกิจกรรม สัมมนาให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้ประกอบการ เป็นประจำทุกเดือนต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2565 โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ มาร่วมบรรยายเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ พร้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อธุรกิจได้หลากหลาย และรับทราบข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน