บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดสู่ลูกค้าปลายทาง (End-use Market Entry) และหาลูกค้ากลุ่มใหม่ (Acquire New Customer) ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความแตกต่างด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกค้าปลายทางและผู้บริโภค

ทั้งนี้ บริษัทฯ สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B-to-B Touch C) และหน่วยงานภายนอก โดยจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Customer Solution Center (CSC) ที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและการบริการลูกค้าสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับพันธมิตรในการพัฒนาและส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าผูกพันและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และอย่างต่อเนื่อง

CSC เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และให้คำปรึกษากับลูกค้าในด้านการตลาด ทั้งนี้ แนวคิดและนวัตกรรมจากความร่วมมือกันของลูกค้า คู่ค้า และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านของ CSC ได้ถูกนำมาพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ ชุมชน และสังคม

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้นำเสนอ InnoPlus Solution Center แก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Virtual Tour) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเยี่ยมชมและพัฒนาสินค้าร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับพันธมิตร (Strategic Partner) ที่เป็นเจ้าของตราสินค้า (Brand Owner) รวมถึงการขยายความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น

บริษัทฯ ได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ เช่น จากระบบ VOC และ CSC เป็นต้น มาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ร่วมมือกับผู้ประกอบการคู่ค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค (Responsible Products) รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม โดยในปีนี้ มีผลิตภัณฑ์ Upcycling จำนวน 81 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นยอดขาย 17.3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดโครงการ Upcycling Upstyling ปีที่ 2 โดยขยายความร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และนักออกแบบที่มีผลงานระดับสากลในการนำพลาสติกใช้แล้วมา Upcycling ออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แนวคิด “Home & Living” โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิ

Field Bed & Stool Chair Stu/D/O x Feltech x Ichitan

บริษัทฯ ร่วมมือกับ อิชิตัน กรุ๊ป และ Feltech ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและดีไซเนอร์จาก Stu/D/O โดยนำขวดเครื่องดื่มพลาสติกประเภท PET มาผ่านกระบวนการคัดแยก บด ฉีดเส้นใย และอัดแผ่นด้วยเทคนิคเฉพาะ ได้เป็นวัสดุแผ่นผ้า หรือ เฟลท์ (Felt) ที่มีลักษณะพิเศษ นิ่มแต่แข็งแรงทนทาน ก่อนนำไปออกแบบเป็นเก้าอี้และเตียงสนาม โดยได้แรงบันดาลใจมาจากการพับกระดาษโอริกามิแบบญี่ปุ่น

สายสัมพันธ์ หมายเลข 2 Korakot x SiamRecycle x KKF

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ขอนแก่นแหอวน โดยได้รับความร่วมมือกับเทศบาลนครระยอง จัดเก็บแหอวนเก่าบริเวณชายหาดของจังหวัดระยอง เพื่อส่งต่อให้ Siam Recycle นำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และนำกลับมาขึ้นรูปเป็นเส้นใยหลากสีสำหรับใช้เป็นวัสดุในการผลิตเก้าอี้ แผงกั้น และงานตกแต่งผนัง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะทะเล และลดมลพิษสิ่งแวดล้อม

WonLoop Furniture Set JIRD x TPBI & 4F Agro x WON

บริษัทฯ ร่วมกับ TPBI ริเริ่มโครงการวน ซึ่งเป็นโครงการที่รวบรวมพลาสติกใช้แล้วมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ขยายความร่วมมือไปยัง บริษัท โฟร์เอฟ อะโกร และ บริษัท โทเทิลเอเลเมนท์ ร่วมกับดีไซเนอร์ Jird Design Gallery โดยรีไซเคิลพลาสติกเศษถุง HDPE และเศษถุงลามิเนตอะลูมิเนียมฟอยด์ ให้เป็นเม็ดพลาสติก และนำมาผสมผงไม้และสารเติมแต่ง แล้วขึ้นรูปเป็นแท่งไม้พลาสติก เพื่อนำไปออกแบบต่อยอดผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ WonLoop Furniture Set ภายใต้คอนเซปต์ Infinity หรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ไม่รู้จบ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความสวยงามเทียบเท่าไม้จริง แต่มีความแข็งแรงมากกว่า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาฉลากวัตถุดิบและเครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพหรือคุณสมบัติพิเศษของวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองโดยบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงการใช้วัตถุดิบผลิตสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเสนอโครงการฝึกอบรมและบรรยายแก่ลูกค้า เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกให้เทียบเท่าสู่สากล ตลอดจนมีความพร้อมในการรับมือกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้ โดยที่ผ่านมาบริษัทมีตัวอย่างโครงการที่โดดเด่น ดังนี้

กิจกรรม Young Plastic Entrepreneur Program (Young PEP)

บริษัทฯ จัดกิจกรรม Young PEP อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ให้แก่เจ้าของกิจการและทายาทผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเตรียมพร้อมในการส่งมอบและรับมอบธุรกิจระหว่างรุ่นสู่รุ่น โดยได้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการและทายาทได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้ทั้งสองรุ่นสามารถต่อยอดขยายธุรกิจ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และมีความสุข