28 กันยายน 2561

GC จับมือ สยามพิวรรธน์ เปิดตัวโครงการ “Circular Living Campaign 2018” นำความคิดสร้างสรรค์สร้างคุณค่าการจัดการปัญหาขยะพลาสติก ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

แชร์:

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เห็นถึงความสำคัญของการจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Circular Living Campaign 2018” เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและประชาชน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิล อันเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)   โดยมี คุณปฏิภาณ สุคนธมาน  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายและคุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร  ร่วมงาน  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2561  ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ 

โดยโครงการ “Circular Living Campaign 2018” นี้ ประกอบด้วย กิจกรรมรักษ์โลกต่าง ๆ มากมายเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่ Power of Sharing, Sustainable Designer’s Contest, Circular Living Festival, Upcycling X’Mas Tree   และ Circular Living Symposium โดยเริ่มแคมเปญแรก คือ Power of Sharing ด้วยการจัดวางถังขยะเพื่อรับบริจาคขยะพลาสติกทั้งหมด 3 ศูนย์ ได้แก่ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อนำไปอัพไซเคิลเป็นเสื้อให้แก่  มูลนิธิ  ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

ข่าวสาร

ข่าวสาร
15 มิถุนายน 2564
GC เข้าร่วมพิธีประกาศความร่วมมือโครงการ ALL_Thailand...เพื่อจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
04 มิถุนายน 2563
GC จับมือไทยเบฟ สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้แบรนด์ GelCo ให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
11 มีนาคม 2561
เสื้อ Upcycling Plastic Waste จากขวด PET ในงาน “วิ่งสู่อนาคต 50 ปี สภาอุตสาหกรรมฯ” ช่วยลดขยะพลาสติกได้ถึง 24,000 ขวด
อ่านเพิ่มเติม