28 กันยายน 2561

GC จับมือ สยามพิวรรธน์ เปิดตัวโครงการ “Circular Living Campaign 2018” นำความคิดสร้างสรรค์สร้างคุณค่าการจัดการปัญหาขยะพลาสติก ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

แชร์:

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เห็นถึงความสำคัญของการจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Circular Living Campaign 2018” เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและประชาชน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิล อันเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)   โดยมี คุณปฏิภาณ สุคนธมาน  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายและคุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร  ร่วมงาน  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2561  ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ 

โดยโครงการ “Circular Living Campaign 2018” นี้ ประกอบด้วย กิจกรรมรักษ์โลกต่าง ๆ มากมายเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่ Power of Sharing, Sustainable Designer’s Contest, Circular Living Festival, Upcycling X’Mas Tree   และ Circular Living Symposium โดยเริ่มแคมเปญแรก คือ Power of Sharing ด้วยการจัดวางถังขยะเพื่อรับบริจาคขยะพลาสติกทั้งหมด 3 ศูนย์ ได้แก่ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อนำไปอัพไซเคิลเป็นเสื้อให้แก่  มูลนิธิ  ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

ข่าวสาร

ข่าวสาร
02 กันยายน 2565
“GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero” การประชุมระดับนานาชาติ รวมพลังขับเคลื่อนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
01 พฤษภาคม 2563
GC Group ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนตู้ CoviClear และ Face Shield ให้โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
15 พฤศจิกายน 2559
PTTGC รับรางวัล Sustainability Report Award 2016
อ่านเพิ่มเติม