17 สิงหาคม 2564

GC แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในงานเสวนา “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model”

แชร์:

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model” ภายใต้โครงการเสวนา “การกำหนดทิศทางและจัดทำแผนกลยุทธ์คณะ” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การนำหลักความยั่งยืน (Sustainability) โดยการสร้างสมดุล ESG: Environmental, Social และ Governance & Economic มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การยกระดับเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ Net Zero ที่ GC ได้ตั้งเป้าไว้ในปี ค.ศ. 2050 รวมถึงมุมมองในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แนวทางการวิจัยเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า และคุณลักษณะที่สำคัญของบัณฑิตในอนาคต ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
16 กันยายน 2564
GC คว้ารางวัลโดดเด่นแห่งปี ในโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi)
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 มิถุนายน 2564
GC ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อชาวบ้านเกาะเสม็ดปลอดภัย พร้อมรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 แบบ 100% ที่แรกในไทย
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 เมษายน 2563
GC เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ สนับสนุนวัสดุเพื่อจัดทำชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 [มติชน]
อ่านเพิ่มเติม