17 สิงหาคม 2564

GC แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในงานเสวนา “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model”

แชร์:

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model” ภายใต้โครงการเสวนา “การกำหนดทิศทางและจัดทำแผนกลยุทธ์คณะ” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การนำหลักความยั่งยืน (Sustainability) โดยการสร้างสมดุล ESG: Environmental, Social และ Governance & Economic มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การยกระดับเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ Net Zero ที่ GC ได้ตั้งเป้าไว้ในปี ค.ศ. 2050 รวมถึงมุมมองในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แนวทางการวิจัยเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า และคุณลักษณะที่สำคัญของบัณฑิตในอนาคต ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
05 กุมภาพันธ์ 2564
GC สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
19 มกราคม 2564
“อนุชา” นำทีม GC-GDH เปิดโครงการ “ฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” [MCOT]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
30 เมษายน 2563
GC & ไทยเบฟ ผลิตเจลแอลกอฮอล์ 1 ล้านขวดให้ อสม. สู้ภัยโควิด19 [ข่าวสด]
อ่านเพิ่มเติม