26 พฤษภาคม 2565

GC ร่วมเสวนาในงาน “The 2021 United Nations Global Compact-Accenture CEO Sustainability Study”

แชร์:

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์ก ร่วมเสวนาในช่วง “Leading Sustainability in Asia Pacific: Discover Key Findings from the 2021 CEO Study” ในงาน “The 2021 United Nations Global Compact-Accenture CEO Sustainability Study” ร่วมกับ Esther An, Chief Sustainability Officer at City Developments Limited และ Raja Amir Shah Bin Raja Azwa, CEO at HSBC Amanah Malaysia Berhad

ดร.ชญาน์ กล่าวว่า การดำเนินการด้านความยั่งยืนยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทั้ง Scope 1, 2 และ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดย GC ได้นำแนวทางความยั่งยืนมาปรับใช้ในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนมากว่าทศวรรษแล้ว พร้อมสื่อสารให้พนักงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร อีกทั้งได้ยกระดับการดำเนินงานด้วยการตั้งเป้าหมายในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ลดลง 20% ภายในปี 2573 พร้อมมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ซึ่งเป้าหมาย Net Zero จะสำเร็จได้นั้น ต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมเชิงนโยบายจากภาครัฐ และการร่วมมือจากทุกภาคส่วน

การลงทุนสำหรับการก้าวสู่องค์กร Net Zero นั้น บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในด้านการจัดสรรเงินลงทุน เพื่อตอบโจทย์ของเป้าหมาย Net Zero บริษัทฯ ได้วางแผนการลงทุนเบื้องต้นสำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงระยะเวลา 30 ปี ประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และแผนการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจระยะยาวประมาณ 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ การเข้าใจในสภาพของธุรกิจ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมาย การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการติดตามปัจจัยและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อธุรกิจอย่างใกล้ชิด ล้วนมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ของบริษัทฯ

งานเสวนานี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ท้าทาย พร้อมส่งเสริมให้บริษัทในภูมิภาคมีการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงแนวทางการจัดการต่าง ๆ ที่ได้มาจากผู้บริหารทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย หลังจากการจัดทำ UNGC-Accenture CEO Sustainability Study เพื่อหาทางรับมือวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงทางอากาศ ร่วมกับผู้บริหาร 1,230 คน จาก 113 ประเทศทั่วโลก ใน 21 อุตสาหกรรม

ข่าวสาร

ข่าวสาร
08 ตุลาคม 2563
แห่งแรกในเมืองไทย! “โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล” นวัตกรรมล้ำๆ สร้างพลังงานทางเลือก [ MGR Online ]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 กุมภาพันธ์ 2563
GC ประกาศทิศทางการดำเนินงานในปี 2563 สานต่อ ต่อยอด ภารกิจเสริมฐานปิโตรเคมีไทยให้แข็งแกร่ง ขยายธุรกิจสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน แก่นักวิเคราะห์ และ สื่อมวลชน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
16 กุมภาพันธ์ 2560
PTTGC คว้ารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม(Best Sustainability Awards 2016) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสะท้อนการเป็นบริษัทจดทะเบียนต้นแบบองค์กรยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม