23 พฤศจิกายน 2564

GC และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน “โครงการศึกษาการจัดการขยะพลาสติกและการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกปนเปื้อน”

แชร์:

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร และ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน “โครงการศึกษาการจัดการขยะพลาสติกและการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกปนเปื้อน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง GC และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทั้งนี้ STG ได้ร่วมติดตามผลการดำเนินงานการคัดแยกขยะพลาสติกปนเปื้อนที่ต้นทาง และการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันและกลั่นออกมาเป็นน้ำมันเชิงพาณิชย์ พร้อมเยี่ยมชมจุดตั้งถังขยะนำร่องของโครงการฯ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 จุด และโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส ต้นแบบขนาด 4,000 ลิตรต่อวัน โดยมี ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะนักวิจัย นำเสนอความก้าวหน้าโครงการฯ และพาเยี่ยมชมงานผลงานวิจัย

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาในระดับโรงงานต้นแบบเชิงพาณิชย์ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการขยะเพื่อเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร สร้างรูปแบบการคัดแยกขยะพลาสติกปนเปื้อนตั้งแต่ต้นทาง หาแนวทางและความเป็นไปได้ทางเทคนิคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับขยะพลาสติกปนเปื้อนและเชื้อเพลิงขยะ โดยการนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันและกลั่นเป็นน้ำมันเชิงพาณิชย์ ได้แก่ น้ำมันดีเซล และเบนซิน พร้อมนำไปทดสอบกับเครื่องยนต์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความคุ้มค่าทางเศรฐศาสตร์ และแนวทางในการขยายผลในอนาคต ภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเพิ่มมูลค่าขยะให้เป็นพลังงานและวัสดุทดแทนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนโยบายการจัดการขยะและพลังงานทดแทนในระดับประเทศต่อไป

ข่าวสาร

ข่าวสาร
14 เมษายน 2563
GC เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ สนับสนุนวัสดุเพื่อจัดทำชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต่อสู้กับไวรัสโควิด-19
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
29 มีนาคม 2562
GC เน้นย้ำหลัก 3R และ Circular Economy ในการจัดการขยะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
21 พฤศจิกายน 2561
GC – ททท. – อีโคอัลฟ์ เปิดตัวโครงการ “Upcycling the Oceans, Thailand” ผลิตภัณฑ์จากขยะขวดพลาสติกคอลเลคชั่นแรก
อ่านเพิ่มเติม