23 พฤศจิกายน 2564

GC และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน “โครงการศึกษาการจัดการขยะพลาสติกและการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกปนเปื้อน”

แชร์:

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร และ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน “โครงการศึกษาการจัดการขยะพลาสติกและการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกปนเปื้อน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง GC และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทั้งนี้ STG ได้ร่วมติดตามผลการดำเนินงานการคัดแยกขยะพลาสติกปนเปื้อนที่ต้นทาง และการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันและกลั่นออกมาเป็นน้ำมันเชิงพาณิชย์ พร้อมเยี่ยมชมจุดตั้งถังขยะนำร่องของโครงการฯ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 จุด และโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส ต้นแบบขนาด 4,000 ลิตรต่อวัน โดยมี ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะนักวิจัย นำเสนอความก้าวหน้าโครงการฯ และพาเยี่ยมชมงานผลงานวิจัย

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาในระดับโรงงานต้นแบบเชิงพาณิชย์ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการขยะเพื่อเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร สร้างรูปแบบการคัดแยกขยะพลาสติกปนเปื้อนตั้งแต่ต้นทาง หาแนวทางและความเป็นไปได้ทางเทคนิคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับขยะพลาสติกปนเปื้อนและเชื้อเพลิงขยะ โดยการนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันและกลั่นเป็นน้ำมันเชิงพาณิชย์ ได้แก่ น้ำมันดีเซล และเบนซิน พร้อมนำไปทดสอบกับเครื่องยนต์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความคุ้มค่าทางเศรฐศาสตร์ และแนวทางในการขยายผลในอนาคต ภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเพิ่มมูลค่าขยะให้เป็นพลังงานและวัสดุทดแทนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนโยบายการจัดการขยะและพลังงานทดแทนในระดับประเทศต่อไป

ข่าวสาร

ข่าวสาร
09 มิถุนายน 2565
GC และ ENVICCO จัดงานสัมมนาออนไลน์ “InnoEco: PCR Material, the Sustainability Solutions for Better Living”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
01 พฤษภาคม 2563
GC Group ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนตู้ CoviClear และ Face Shield ให้โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
26 มีนาคม 2563
GC Group ร่วมสู้ภัย นับสนุนเสื้อกาวน์ ให้กับ 12 โรงพยาบาล 41,000 ชุด [a day BULLETIN]
อ่านเพิ่มเติม