27 มีนาคม 2563

GC ร่วมหารือแนวทางพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ (Protective Suit) และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

แชร์:

ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่รับบทหนักและเป็นด่านแรกในการรับภารกิจเพื่อต่อสู้กับไวรัสนี้ แต่เมื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญเริ่มขาดแคลน GC ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติก InnoPlus จึงได้สนับสนุนเสื้อกาวน์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จากการหารือร่วมกับทีมแพทย์เพิ่มเติมพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังคงต้องการอุปกรณ์ที่สามารถช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ขั้นรุนแรง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร จึงได้ร่วมหารือแนวทางพัฒนานวัตกรรมเพื่่อพัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ (Protective Suit) และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) กับ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พร้อมคณะ นพ.โสภณ เมฆธน กรรมการสภามหาวิทยาลัย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และรศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ณ อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โดย GC ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ได้ร่วมจัดหาวัสดุเพื่อจัดทำชุดอุปกรณ์ป้องกันฯ ที่ทำจากผ้าสปันบอนด์ผสม Meltblown ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติก PP Medical Grade ของบริษัทฯ และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) จำนวน 500 ชุดเพื่อเป็นโมเดลต้นแบบ สำหรับคุณสมบัติชุดป้องกันบุคคลากรทางการแพทย์ในลักษณะ Medical Suit นี้มีมาตรฐานสูง ใช้เฉพาะในห้องผ่าตัดและ ICU สำหรับคนไข้โควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงและมีโอกาสแพร่กระจายของเชื้อสูง เพื่อป้องกันบุคลากรที่ทำหัตถการหรือที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

ข่าวสาร

ข่าวสาร
19 พฤศจิกายน 2563
GC รับรางวัลชีวจิต Awards 2020 ตอกย้ำการเป็นองค์กรผู้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 มีนาคม 2563
GC ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการ “ต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศ”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
04 กรกฎาคม 2561
GC เตรียมพลิกโฉมระยองสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ภาคตะวันออก จับมือ ม.ศิลปากร ลงพื้นที่มุ่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
อ่านเพิ่มเติม