23 April 2021

GC invites residents of Rayong for an up-close look at upcycling with “Trashpresso,” Thailand's first mobile recycling plant [The Lighter Thailand]

Share:

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ Miniwiz จากไต้หวัน ผู้นำระดับโลกด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วจัดกิจกรรม “Trashpresso | Funtastic Upcycling Plastics พร้อมสนุกกับแทรสเพรสโซอัพไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว” ชวนชาวระยองสัมผัสนวัตกรรมสุดล้ำจาก Trashpresso โรงงานรีไซเคิลเคลื่อนที่เครื่องแรกของประเทศไทย เปิดประสบการณ์การอัพไซเคิลพลาสติกใช้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มได้อย่างน่าอัศจรรย์ ภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที ต่อยอดแนวทาง GC Circular Living #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก ในงาน Circular Market Street Art ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคมนี้ โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

นางสาวภัทรภร วิรดานนท์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า จากความสำเร็จของ GC ในการจุดประกายและปลุกกระแสการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรและการจัดการขยะพลาสติกในสังคมไทย GC ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยได้จัดกิจกรรม “Trashpresso | Funtastic Upcycling Plastics พร้อมสนุกกับแทรสเพรสโซอัพไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว” โดยร่วมมือกับ Miniwiz ประเทศไต้หวัน ผู้นำระดับโลกด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว นำเครื่อง Trashpresso นวัตกรรมการอัพไซเคิลสุดล้ำ เปรียบเสมือนโรงงานรีไซเคิลเคลื่อนที่แห่งแรกในประเทศไทย มาให้ชาวจังหวัดระยองได้สัมผัสและใช้งานจริง

“กิจกรรม “Trashpresso | Funtastic Upcycling Plastics พร้อมสนุกกับแทรสเพรสโซอัพไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว” มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดแนวทาง GC Circular Living #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก ให้กับสังคมไทย ตั้งแต่การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวิธี มุ่งเน้นให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของพลาสติก เปลี่ยนวงจรการใช้ทรัพยากรแบบใช้แล้วทิ้ง ให้เป็นการใช้แบบหมุนเวียน เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ยาวนาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งส่งเสริมการลดปริมาณขยะพลาสติก โดยกระบวนการอัพไซเคิลขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถปฏิบัติได้จริง เกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักการ Loop Connecting ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งนี้ เครื่อง Trashpresso สามารถใช้ได้กับพลาสติกใช้แล้วทุกประเภท นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขยายขอบเขตการจัดการพลาสติกจาก PET ไปสู่ประเภทอื่น ๆ ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรได้จริง” นางสาวภัทรภร กล่าว ความพิเศษของ Trashpresso นวัตกรรมที่จะมาเปิดประสบการณ์การอัพไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว สามารถเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้ว โดยเฉพาะ PET, PE, HDPE, PP และ PS ในรูปบรรจุภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม อาทิ ที่รองแก้วขนาดเล็ก วัสดุตกแต่งบ้าน หรือ อื่นๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ภายในเวลาอันรวดเร็ว เพียงไม่ถึง 10 นาที และสามารถอัพไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว 50 กิโลกรัมได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การลดขนาดของพลาสติกใช้แล้ว การทำความสะอาด การหลอมพลาสติกด้วยความร้อน และการขึ้นรูปให้ได้รูปทรงตามต้องการ กิจกรรมนี้ทำให้ชาวระยองเปิดประสบการณ์การอัพไซเคิลพลาสติกใช้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม ภายในงาน Circular Market Street Art ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 พร้อมร่วมชิมร้านอาหารพื้นถิ่น และสินค้าพื้นเมืองมากมายอีกกว่า 300 ร้านค้า พร้อมการแสดงจากน้อง ๆ เยาวชนจังหวัดระยอง

The Lighter Thailand…//

ที่มา: The Lighter Thailand

News

News
20 June 2020
The shared robot providing medical assistance at Somdej Phranangchaosirikit Hospital [Siam Rath]
Read More
News
25 April 2020
GC and ThaiBev joined forces to provide one million bottles of hand sanitizer gel under the GElCo brand to the Public Health Ministry to pass on to Village Health Volunteers nationwide [SD Perspectives]
Read More
News
20 March 2019
GC Supported Sudsapda’s 12th Khon Lor Kor Tum Dee Project with Upcycled the “Handsomeness Saves the World” T-Shirts
Read More