29 September 2020

ลงมือจริง วัดผลได้ วิถีของ GC

Share:

จากคราวที่แล้วที่เราได้เล่าถึงปรากฏการณ์เรือนกระจก ไปแล้วนั้น วันนี้เราจะมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง ถึงสิ่งที่ GC มุ่งมั่นลงมือทำและสิ่งนั้นก็วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการช่วยให้โลกกลับคืนสู่สมดุลได้มากที่สุด ซึ่งหนึ่งในประเด็นหลักที่ GC โฟกัส เพื่อสร้างความยั่งยืน ก็คือ การลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไปดูพร้อมกันนะ ..

ในปีที่ผ่านมา GC ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตและภายในสำนักงาน อาทิ โครงการลดการใช้พลังงานแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไอน้ำ โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างส่วนบนของหอกลั่นแยกกับเครื่องทำความร้อน (Reboiler) ที่หอกลั่นแยก กลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ Heat Integration ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 19,910 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โครงการปรับปรุงโรงกลั่นนํ้ามันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนพลังงานในกระบวนการผลิต เป็นโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงกลั่นน้ำมัน ด้วยการนำพลังงานความร้อนที่สูญเสียไปในบรรยากาศกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต ส่งผลให้มีการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติที่เตาเผาและระบบผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าลดลง โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 18,913 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี รวมถึง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 2 เมกกะวัตต์ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 696 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

นอกจากนี้ ล่าสุด GC ยังได้เข้าร่วมในโครงการนำร่องกับ TGO เพื่อศึกษาการใช้กลไกราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) มาประยุกต์ใช้ภายใน GC ซึ่งจะทำให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน รวมถึง การใช้ต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ

GC มุ่งมั่นและใส่ใจที่จะดูแลโลกใบนี้ให้ยั่งยืนและดีที่สุดในแบบฉบับของ GC เพราะเราตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน เพื่อให้คนไทยและอนาคตของรุ่นลูกหลานเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับตอนหน้าเรามาดูกันว่า แล้วความมุ่งมั่นพยายามของ GC สัมฤทธิ์ผลบ้างไหมนะ?

Feature Stories

Feature Stories
01 September 2021
ชวนชิม “แกงหมูชะมวง” เมนู Signature ของศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง
Read More
Feature Stories
30 March 2020
Social Distancing โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ ถ้าคนไม่ติดต่อกัน
Read More
Feature Stories
21 July 2017
PTTGC Collaborates with TAT Rayong and Chef Chumpon, Presenting “10 Rayong’s Delicious Authentic Menus by Chef Chumpon”
Read More