20 January 2021

GC ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และ GDH จัดโครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไร ไม่ให้ติดเชื้อ

Share:

GC ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และ GDH โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไร ไม่ให้ติดเชื้อ

โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ที่มีการกระจายตัวในวงกว้าง การดูแลตนเอง และครอบครัวให้ปลอดภัยด้วยการสวมใส่หน้ากาก ล้างมือ การรักษาระยะห่างทางสังคมเป็นมาตรการที่ถูกแนะนำให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขยะมูลฝอยติดเชื้อที่พบมากในช่วงของการระบาดของไวรัส COVID-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย กระดาษชำระ ถุงมือ และชุดอุปกรณ์ป้องกัน  ซึ่งจำเป็นต้องมีการคัดแยกขยะและทิ้งอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่เชื้อได้อีก หากไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อและการจัดการขยะที่เหมาะสมก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อคนในชุมชน พนักงานเก็บขยะ รวมถึงสถานที่กำจัดขยะ และอาจทำให้ขยะติดเชื้อหลุดออกไปในที่สาธารณะ หรือแม่น้ำลำคลอง ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อไปในวงกว้างได้ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะติดเชื้อจึงได้ริเริ่ม โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” โดยประสานความร่วมมือจาก สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด หรือ GDH เพื่อสร้างการรับรู้สู่ภาคสังคมในวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ไปพร้อมกัน โดย GC ส่งมอบถุงขยะและถังขยะสีแดงสำหรับขยะมูลฝอยติดเชื้อ ให้แก่สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย ได้นำไปใช้ในการจัดการกับขยะมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยง ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขต่อไป และมี GDH เป็นผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักคือแรงงานต่างด้าว

ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะติดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกันนี้ ได้เดินชมนิทรรศการ ฮาวทูแยก ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธี อีกด้วย

โดยวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยและขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธีมีดังนี้ 1. ถอดหน้ากาก (ห้ามสัมผัสด้านในและด้านนอกของหน้ากาก) 2. พับหน้ากาก แล้วตัดสาย (เก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายไว้ด้านใน) 3. ใส่ถุง รัดปากถุงให้แน่น เขียนบนถุงขยะนั้นให้ชัดเจนว่าเป็น ขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) 4. ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ (ถังขยะสีแดง) 5. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เพื่อขอความร่วมมือในการประสานการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ภายใต้โครงการ “ฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” โดยมี บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด หรือ GDH เป็นพันธมิตรในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการกำจัดและทำลายขยะมูลฝอยติดเชื้อต่อไป 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนในฐานะผู้ประสานงาน วันนี้ได้นำคณะผู้บริหาร GC และ GDH เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้เกิดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จากการใช้ป้องกันไวรัส COVID-19 จำนวนมาก

GC เป็นผู้ริเริ่มในการประสานกับภาครัฐและพันธมิตร จัด “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ”เพื่อการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแบบครบวงจร พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โดย GC ส่งมอบอุปกรณ์สำคัญได้แก่ ถังขยะสีแดงแบบลดการสัมผัส ด้วยการใช้เท้าเหยียบในการเปิดตัวถัง ความจุ 120 ลิตร สำหรับคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 300 ใบ และถุงขยะสีแดงสำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อจำนวน 35,000 ใบ ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง InnoPlus มีความทนทาน แข็งแรง เหนียว ป้องกันความชื้น ลดการแพร่กระจายเชื้อ ปลอดภัยต่อการจัดเก็บขยะ และได้รับการรับรอง Carbon Footprint

นอกจากนี้ GC และพันธมิตร ยังคำนึงถึงการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าว จึงได้ใช้ภาษาเมียนมาร์ ภาษาถิ่นของแรงงานต่างด้าว ถือเป็นหนึ่งในการดูแลกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) โดยเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่เสี่ยง อาทิ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง เป็นต้น  โดย GC มอบถังขยะและถุงขยะสีแดงสำหรับคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อ ให้แก่สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นองค์กรภาครัฐในการนำร่องสร้างพฤติกรรมประชาชนในภาวะวิกฤตไวรัส และนำไปบริหารจัดการตามความเหมาะสมต่อไป

นายวิชชพัชร์ โกจิ๋ว กรรมการบริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด หรือ GDH กล่าวว่า “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ติดเชื้อ มุ่งเป้าในการสื่อสารเรื่องการแยกขยะติดเชื้อไปที่กลุ่มพี่น้องแรงงานต่างด้าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง รวมถึงประชาชนคนไทยด้วย และที่สำคัญ เราหวังว่าจะเป็นการย้ำกระแสการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง และช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้ประเทศเรา ขอขอบคุณคุณต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร และเฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ หรือแจ็ค แฟนฉัน ที่เห็นความสำคัญ และมาช่วยกันสื่อสารในครั้งนี้ด้วย”

“ในฐานะสื่อสารมวลชน GDH ยินดีที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption) หรือบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมในระยะยาว” นายวิชชพัชร์ โกจิ๋ว กล่าว

GC ร่วมกับภาครัฐ และพันธมิตรภาคเอกชน พร้อมยืนเคียงข้างสังคมไทยในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 สอดคล้องกับการเดินหน้าของ GC ที่มุ่งสู่การเป็น Chemistry for Better Living อย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนและประสานพลังกับพันธมิตร เพื่อร่วมมือกันให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้โดยเร็ว 

ติดตามรายละเอียดโครงการฮาวทูแยก-ถุง/ถังขยะสีแดงสำหรับขยะมูลฝอยติดเชื้อ ได้ที่ howtoyeak.pttgcgroup.com

News

News
29 October 2021
GC ส่งมอบเรือพายพลาสติก ให้แก่กองทัพเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
Read More
News
10 December 2020
Carbon Disclosure Project Recognizes GC with a Prestigious “A” Score for Sustainability as the Company Strives to Retain its Leadership Globally
Read More
News
28 June 2020
GC ผนึกกำลังขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ชู GC Circular Living มุ่งสู่การปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
Read More