15 November 2018

เส้นทางแห่งความสุข...ด้วย Bio Plastics พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้

Share:

ด้วยสถานการณ์ขยะพลาสติกในปัจจุบันที่มีจำนวนมากขึ้น ประชาชนเริ่มมองหาวิธีบริหารจัดการขยะพลาสติกให้ถูกต้องและยั่งยืน ทั้งในรูปของการลดจำนวนการใช้, การคัดแยกขยะ ตลอดจนการนำขยะพลาสติกไปรีไซเคิล แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลาสติกยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต และด้วยการบริหารจัดการที่จำกัด ทำให้แนวโน้มขยะพลาสติกยังคงเพิ่มปริมาณขึ้น GC ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และพยายามค้นหาทางเลือกใหม่เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ ซึ่งประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกให้ความสำคัญ

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Compostable Plastic) จึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยพลาสติกทั้งสองประเภทนี้ถูกคิดค้นจากเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลิตจากพืช อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด สามารถย่อยสลายกลายเป็นดินได้ตามธรรมชาติในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมตามมาตรฐาน และวันนี้ GC ได้พัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ 100% หรือ BioPBSTM ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนเม็ดพลาสติกทั่วไปในการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ นำมาผลิตขึ้นรูปเป็นช้อนส้อม หลอด ฟิล์มถุงบรรจุภัณฑ์อาหารแห้ง รวมทั้ง การนำมาเคลือบแก้วกระดาษใส่เครื่องดื่มร้อนและเย็น และที่สำคัญ บรรจุภัณฑ์จาก BioPBSTM สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติด้วยองค์ประกอบ 3 ประการดังนี้ คือ ความร้อน ความชื้น และแบคทีเรียในดิน ทำให้สามารถทิ้งไปพร้อมๆ กับขยะอินทรีย์ หรือเศษอาหารได้เลย หลังการฝังกลบลงดินจะถูกจุลินทรีย์ในดินย่อยสลายกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำและกากชีวมวล โดยไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ้วยกระดาษลายเบญจรงค์ย่อยสลายได้ ที่ http://csc.pttgcgroup.com/th/portfolio/detail.html?contentID=11129 โดยถ้วยกระดาษลายเบญจรงค์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ทาง GC โดย Customer Solution Center ร่วมมือกับผู้ผลิตกระดาษเคลือบ, โรงงานขึ้นรูปถ้วยกระดาษและดีไซน์เนอร์ ในการสร้างความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้มาใช้กับบรรจุภัณฑ์ที่แล้วทิ้ง โดยไม่ก่อให้เกิดขยะพลาสติก

Feature Stories

Feature Stories
10 November 2021
Come indulge in deliciousness and a enjoy sense of freshness at the mini and minimalist-style “WhiteOlet Café”
Read More
Feature Stories
11 February 2020
Excellent! ‘Waste This Way’ enhances unity at the Chula-Thammasat Traditional Football Match by successfully reducing greenhouse gas emissions [The Bangkok Insight]
Read More
Feature Stories
30 August 2019
An industrial city that is not forgetting its roots Asst. Prof. Kannika Suteerattanapirom discusses how Rayong is being rediscovered through archeological excavations
Read More