07 February 2022

GC จับมือสวนพฤกษศาสตร์ระยอง มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (low carbon destination) เส้นทางแห่งความสุขแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง

Share:

งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง ที่ผ่านมา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์ระยอง พันธมิตร และเครือข่าย ได้สนับสนุนการจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สำคัญ และกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูไว้ โดยมีคุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี

งานนี้ GC และสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ได้จัดกิจกรรมต่อยอดความร่วมมือพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low carbon destination) เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงการลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโลกร้อน ผ่านกิจกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ โดยการแข่งขันแรลลี่เรียนรู้ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำทางน้ำ และการแข่งขันพายคายัคด้วย โดย GC ได้สนับสนุนเงินรางวัลการแข่งขัน และเรือคายัคจากเม็ดพลาสติกของ GC ที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิคไร้รอยเชื่อมต่อ ทำให้มีน้ำหนักเบา สีสันสวยงาม ใช้งานง่าย เหมาะกับกิจกรรมท่องเที่ยวชมธรรมชาติทางน้ำ ซึ่งในครั้งนี้มีพนักงานจิตอาสาจาก GC กว่า 20 คน มาเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมพายคายัคเพื่อสร้างสีสันให้กับงานด้วย

เพื่อให้เกิดสังคมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างครบวงจรและยั่งยืน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก GC ได้สนับสนุน YOUเทิร์น Drop Point จุดรับขยะพลาสติกสะอาด เพื่อส่งเสริมการจัดการและคัดแยกขยะพลาสติกในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับทางสวนพฤกษศาสตร์ระยองด้วย โดยพลาสติกเหล่านี้จะถูกนำกลับไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ Upcycling เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า หมวก เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ด้วยแนวทางการดำเนินงานของ GC ที่มุ่งหมายจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนสังคมตามแนวทาง ESG รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่ของชาวระยอง อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำ และพืชพรรณมากมาย เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญ จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตั้งอยู่ที่บึงสำนักใหญ่ (หนองจำรุง) ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและผู้มาเยี่ยมชม
เปิดให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวทุกวัน 06.00 น. – 18.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Page: สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

#GCTogethertoNetZero
#GCเพื่อชุมชนเข้มแข็ง

Feature Stories

Feature Stories
16 March 2023
เมื่อผู้คนเริ่มปรับพฤติกรรม และองค์กรใหญ่ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยภารกิจ ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก
Read More
Feature Stories
13 December 2022
เลือกอนาคตให้โลก เลือก UPTOYOU ผลิตภัณฑ์น้องใหม่สายรักษ์โลก
Read More
Feature Stories
07 July 2020
SMART Office, new office ideas in the 'new normal' era that employees love
Read More