07 กุมภาพันธ์ 2565

GC จับมือสวนพฤกษศาสตร์ระยอง มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (low carbon destination) เส้นทางแห่งความสุขแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง

แชร์:

งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง ที่ผ่านมา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์ระยอง พันธมิตร และเครือข่าย ได้สนับสนุนการจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สำคัญ และกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูไว้ โดยมีคุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี

งานนี้ GC และสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ได้จัดกิจกรรมต่อยอดความร่วมมือพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low carbon destination) เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงการลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโลกร้อน ผ่านกิจกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ โดยการแข่งขันแรลลี่เรียนรู้ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำทางน้ำ และการแข่งขันพายคายัคด้วย โดย GC ได้สนับสนุนเงินรางวัลการแข่งขัน และเรือคายัคจากเม็ดพลาสติกของ GC ที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิคไร้รอยเชื่อมต่อ ทำให้มีน้ำหนักเบา สีสันสวยงาม ใช้งานง่าย เหมาะกับกิจกรรมท่องเที่ยวชมธรรมชาติทางน้ำ ซึ่งในครั้งนี้มีพนักงานจิตอาสาจาก GC กว่า 20 คน มาเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมพายคายัคเพื่อสร้างสีสันให้กับงานด้วย

เพื่อให้เกิดสังคมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างครบวงจรและยั่งยืน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก GC ได้สนับสนุน YOUเทิร์น Drop Point จุดรับขยะพลาสติกสะอาด เพื่อส่งเสริมการจัดการและคัดแยกขยะพลาสติกในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับทางสวนพฤกษศาสตร์ระยองด้วย โดยพลาสติกเหล่านี้จะถูกนำกลับไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ Upcycling เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า หมวก เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ด้วยแนวทางการดำเนินงานของ GC ที่มุ่งหมายจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนสังคมตามแนวทาง ESG รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่ของชาวระยอง อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำ และพืชพรรณมากมาย เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญ จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตั้งอยู่ที่บึงสำนักใหญ่ (หนองจำรุง) ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและผู้มาเยี่ยมชม
เปิดให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวทุกวัน 06.00 น. – 18.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Page: สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

#GCTogethertoNetZero
#GCเพื่อชุมชนเข้มแข็ง

Feature Stories

Feature Stories
25 มิถุนายน 2563
“สร้างคน “ด้วย “โอกาสทางการศึกษา” หนึ่งในหลายโอกาส เพื่อสร้างการให้ที่ไม่สิ้นสุด จาก มจธ.
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
10 เมษายน 2563
GC มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติกเพื่อวงการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
14 พฤษภาคม 2561
Upcycling Plastic Waste Project by PTTGC เปลี่ยนพลาสติกให้เป็นมากกว่าพลาสติก
อ่านเพิ่มเติม