04 February 2021

GC มอบเก้าอี้อัพไซคลิง แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในพื้นที่การทำงานส่วนกลาง และเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Share:

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร มอบเก้าอี้อัพไซคลิงจำนวน 50 ตัว แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับใช้ในพื้นที่การทำงานส่วนกลาง (Co-working Space) ภายในคณะประมง เพื่อให้นิสิตได้ใช้พื้นที่ในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเป็นมุมอ่านหนังสือของนิสิต รวมทั้งมอบถุงขยะสีแดงสำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 2 ใบ และถังขยะสีแดงแบบลดการสัมผัส ด้วยการใช้เท้าเหยียบในการเปิดตัวถัง จำนวน 100 ใบ จาก “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” เพื่อรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกและทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่เชื้อได้อีกโดยมี ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดี และ ผศ.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เก้าอี้อัพไซคลิงนี้ ผลิตจากวัสดุที่นำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนผสมในสัดส่วน 30-40% โดยส่วนรองนั่งของเก้าอี้ ผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากนิทรรศการ Waste Side Story ที่ GC ได้ไปร่วมแสดงในงาน Bangkok Design Week 2018 ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกเหลือใช้ และบริเวณโครงของเก้าอี้เป็นพลาสติกผสมไม้ (Wood Plastic Composite) ที่ผลิตมาจากการนำพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีน (Polyethylene : PE) เช่น ถุงหูหิ้ว มาบดผสมกับวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ เช่น ขี้เลื่อย แล้วนำมาขึ้นรูปใหม่ ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าไม้แท้

นอกจากนี้ ดร.ชญาน์ และคณะผู้บริหาร ยังได้เยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเปิดทำการในปี 2563 เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในด้านขยะทะเลและไมโครพลาสติก โดย GC ได้ร่วมสนับสนุนเครื่องวิเคราะห์ไมโครพลาสติกแบบ FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย สำหรับการศึกษาวิจัยและแก้ไขปัญหาด้านขยะทะเลและไมโครพลาสติก เพื่อสอดรับกับการที่ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายและลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อปี 2562

News

News
15 February 2021
GC continues the “How to Yeak… How to manage infectious waste” project, providing red bags and bins to Siam Piwat Group
Read More
News
21 March 2020
GC - Ministry of Resources prioritizing a plastic waste management model at national parks [The Bangkok Insight]
Read More
News
10 July 2018
Chulalongkorn University Collaborates with GC in Signing MoU, Advocating the Use of Bio Plastics 'BioPBS' towards Sustainable Plastic Waste Management in the University’s Premises
Read More