04 กุมภาพันธ์ 2564

GC มอบเก้าอี้อัพไซคลิง แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในพื้นที่การทำงานส่วนกลาง และเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

แชร์:

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร มอบเก้าอี้อัพไซคลิงจำนวน 50 ตัว แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับใช้ในพื้นที่การทำงานส่วนกลาง (Co-working Space) ภายในคณะประมง เพื่อให้นิสิตได้ใช้พื้นที่ในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเป็นมุมอ่านหนังสือของนิสิต รวมทั้งมอบถุงขยะสีแดงสำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 2 ใบ และถังขยะสีแดงแบบลดการสัมผัส ด้วยการใช้เท้าเหยียบในการเปิดตัวถัง จำนวน 100 ใบ จาก “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” เพื่อรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกและทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่เชื้อได้อีกโดยมี ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดี และ ผศ.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เก้าอี้อัพไซคลิงนี้ ผลิตจากวัสดุที่นำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนผสมในสัดส่วน 30-40% โดยส่วนรองนั่งของเก้าอี้ ผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากนิทรรศการ Waste Side Story ที่ GC ได้ไปร่วมแสดงในงาน Bangkok Design Week 2018 ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกเหลือใช้ และบริเวณโครงของเก้าอี้เป็นพลาสติกผสมไม้ (Wood Plastic Composite) ที่ผลิตมาจากการนำพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีน (Polyethylene : PE) เช่น ถุงหูหิ้ว มาบดผสมกับวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ เช่น ขี้เลื่อย แล้วนำมาขึ้นรูปใหม่ ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าไม้แท้

นอกจากนี้ ดร.ชญาน์ และคณะผู้บริหาร ยังได้เยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเปิดทำการในปี 2563 เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในด้านขยะทะเลและไมโครพลาสติก โดย GC ได้ร่วมสนับสนุนเครื่องวิเคราะห์ไมโครพลาสติกแบบ FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย สำหรับการศึกษาวิจัยและแก้ไขปัญหาด้านขยะทะเลและไมโครพลาสติก เพื่อสอดรับกับการที่ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายและลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อปี 2562

ข่าวสาร

ข่าวสาร
28 เมษายน 2565
GC และ TPBI จับมือลงนามความร่วมมือโครงการ YOUเทิร์น x วน ต่อยอดพัฒนาการจัดการขยะพลาสติกสู่ความยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
18 พฤษภาคม 2563
GC สร้างโมเดลต้นแบบแรกของประเทศ โครงการ "ส่งพลาสติกกลับบ้าน"
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 มีนาคม 2560
“โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง” ปีที่ 27 การร่วมสร้างพลังใจด้วยการให้
อ่านเพิ่มเติม