16 June 2022

GC ร่วมงานวันทะเลโลก “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร”

Share:

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เป็นผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดระยอง กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านการดำเนินงานโครงการต่างๆ ร่วมกัน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจโดยการนำแนวนโยบายด้าน BCG (BIO CIRCULAR GREEN ECONOMY) ของประเทศมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลชุมชนให้เติบโตไปด้วยกัน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทาง CIRCULAR ECONOMY เพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย ให้กลับมามีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ ในงานวันทะเลโลก “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร” ณ ป่าในเมือง พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสัตว์ทะเลด้วยการปล่อยพันธุ์ปลากะพงจำนวน 100,000 ตัว พันธุ์กุ้ง 100,000 ตัว พันธุ์ปลาตีนจำนวน 100 ตัว และพันธุ์ปูดำ จำนวน 200 ตัว รวมทั้งกิจกรรมล่องเรือเก็บขยะบริเวณแม่น้ำระยอง โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

News

News
29 July 2021
ขอเชิญบริจาคขวดพลาสติกใช้แล้ว (ขวด PET) ใน “โครงการ แยกขวด ช่วยหมอ” ภารกิจระดมขวดเพื่อแปรรูป ตัดเย็บชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้บุคลากรทางการแพทย์
Read More
News
27 January 2021
GC joins forces with Thai Union rolls out the “How to Yeak… How to manage infectious waste” project, in Samut Sakhon
Read More
News
28 May 2020
GC teams up with ThaiBev to provide alcohol gel under the Gelco brand to hospitals in Bangkok
Read More