16 มิถุนายน 2565

GC ร่วมงานวันทะเลโลก “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร”

แชร์:

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เป็นผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดระยอง กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านการดำเนินงานโครงการต่างๆ ร่วมกัน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจโดยการนำแนวนโยบายด้าน BCG (BIO CIRCULAR GREEN ECONOMY) ของประเทศมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลชุมชนให้เติบโตไปด้วยกัน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทาง CIRCULAR ECONOMY เพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย ให้กลับมามีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ ในงานวันทะเลโลก “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร” ณ ป่าในเมือง พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสัตว์ทะเลด้วยการปล่อยพันธุ์ปลากะพงจำนวน 100,000 ตัว พันธุ์กุ้ง 100,000 ตัว พันธุ์ปลาตีนจำนวน 100 ตัว และพันธุ์ปูดำ จำนวน 200 ตัว รวมทั้งกิจกรรมล่องเรือเก็บขยะบริเวณแม่น้ำระยอง โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวสาร

ข่าวสาร
13 พฤษภาคม 2564
GC เดินหน้า “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” ส่งมอบถุงแดง ถังแดง ให้ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามและหน่วยงานสังกัด กทม.
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
25 มิถุนายน 2563
GC ขยายผลความร่วมมือ และต่อยอดโอกาสการดำเนินงานด้าน Circular Economy กับภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
01 พฤษภาคม 2563
ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC สนับสนุน Face Shield ผลิตจากพลาสติก PET ของ GC Group เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แก่ตำรวจตระเวนชายแดน
อ่านเพิ่มเติม