07 December 2022

โครงการ Upcycling Upstyling กับเป้าหมาย Together To Net Zero

Share:

GC จับมือพันธมิตร สร้างการตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนผ่านโครงการ อัพไซคลิ่ง อัพสไตล์ลิ่ง ปีที่ 3

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ต่อยอดโครงการอัพไซคลิ่ง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) ปีที่ 3 ตอกย้ำการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติกหรือพลาสติกใช้แล้ว 4 ประเภทได้แก่ ขวดน้ำดื่ม (PET Bottle) ฝาขวด (PE Cap) ถุงพลาสติก (PE Plastic Bag) และฟิล์มพลาสติก (PE Film) พร้อมขยายความร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และนักออกแบบที่มีผลงานระดับสากล มาร่วมมือกันออกแบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการอัพไซคลิ่ง (Upcycling) ช่วยให้พลาสติกใช้แล้วไม่เป็นขยะอีกต่อไป โดยมีเป้าหมาย “Together To Net Zero” ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ให้สำเร็จด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจที่เติบโต และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กล่าวว่า “GC Group ในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับสากลที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (Chemistry for Better Living) ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย การลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ Net Zero ในปี 2593 ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกัน คู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตร โดยโครงการอัพไซคลิ่ง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) นับเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งการต่อยอด เพื่อช่วยให้เป้าหมายของ GC สัมฤทธิ์ผล”

สำหรับโครงการอัพไซคลิ่ง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) ครั้งนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 พร้อมเดินหน้าส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าร่วมกับพันธมิตร ภายใต้ Theme “Together To Net Zero” ผ่าน 3 หัวใจหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อน ได้แก่ Collect Together, Upcycling Together และ Impact Together โดยร่วมมือกับ 8 นักออกแบบแบรนด์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในวงกว้างได้แก่ Greyhound Issue ภิพัชรา Vinnpatararin ดอยตุง โมเดอร์นฟอร์ม เจิดดีไซน์แกลเลอรี่ และ Thxful For Small Mercies พร้อมด้วย 8 พันธมิตรแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับประเทศในภาคธุรกิจ ได้แก่ L’OCCITANE แสนสิริ สยามพิวรรธน์ การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย สภากาชาดไทย สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม และ UPTOYOU พร้อมด้วย 8 ผู้ประกอบการในเครือข่ายของ GC ได้แก่ ประชาอาภรณ์ ไทยแทฟฟิต้า เอสซี แกรนด์ THE CARPET MAKER tpbi MBJ MARSHALL และรุ่งทวีวิวัฒน์ ร่วมกันรังสรรค์ผลงาน อีโคดีไซน์ (Eco -Design) 16 คอลเลคชั่นใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (Fashion & Lifestyle), กลุ่มสินค้าสำหรับผู้รักแอดแวนเจอร์และท่องเที่ยว (Adventure & Travelling) และกลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน (Home & Decoration) เพื่อนำไปสร้างประโยชน์เชิงการทำงานเพื่อสังคม (CSR) และจัดจำหน่ายสินค้าจากขยะ สินค้าจากพลาสติกรีไซเคิล ในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับโครงการอัพไซคลิ่ง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) ปีที่ 3 สามารถต่อยอดการใช้วัตถุดิบ อัพไซคลิ่งอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความหลากหลายทางธุรกิจ และเกิดประโยชน์ที่แท้จริงทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งสร้างการตระหนักรู้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการขยะและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญอย่าง “YOUเทิร์น YOU เทิร์น แพลตฟอร์ม” ที่เข้ามาบริหารจัดการขยะพลาสติกใช้แล้วให้เป็นระบบ ผ่าน YOUเทิร์น YOU เทิร์น Drop Point หรือจุดรับพลาสติกใช้แล้วในทุกพื้นที่ ซึ่ง GC ได้จับมือร่วมกับพันธมิตรและขยายผลต่อไปในจุดอื่นๆ เพิ่มเติม โดยโครงการอัพไซคลิ่ง อัพสไตล์ลิ่ง ปีที่ 3 นี้ มีการใช้พลาสติกใช้แล้วจากขวดน้ำดื่ม (PET Bottle) จำนวน 2,014 ขวด พลาสติกฝาขวด (PE Cap) ถุงพลาสติก (PE Plastic Bag) และฟิล์มพลาสติก (PE Film) จำนวน 6,241 ชิ้น โดยทั้งหมดนี้สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 676.69 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้จำนวน 745.94 ต้น นาน 10 ปี

ท้ายสุดนี้ GC ต้องขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านที่เข้าร่วมในโครงการ อัพไซคลิ่ง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) ปีที่ 3 รวมถึงต้องการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการตระหนักรู้ในวงกว้าง ขยายรูปแบบการดำเนินโครงการจัดการพลาสติก ขยะพลาสติก ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อตอกย้ำเป้าหมาย Net Zero ในปี 2593 เพื่อช่วยกันส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อไป

News

News
02 February 2021
GC ส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
Read More
News
20 January 2021
GC initiates the ‘How to Yeak: How to manage infectious waste’ project [The Key News]
Read More
News
16 April 2020
GC is supporting the fight against COVID-19 by providing medical gowns to the Royal Thai Police to prevent infections
Read More