07 December 2022

โครงการ Upcycling Upstyling กับเป้าหมาย Together To Net Zero

Share:

GC จับมือพันธมิตร สร้างการตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนผ่านโครงการ อัพไซคลิ่ง อัพสไตล์ลิ่ง ปีที่ 3

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ต่อยอดโครงการอัพไซคลิ่ง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) ปีที่ 3 ตอกย้ำการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติกหรือพลาสติกใช้แล้ว 4 ประเภทได้แก่ ขวดน้ำดื่ม (PET Bottle) ฝาขวด (PE Cap) ถุงพลาสติก (PE Plastic Bag) และฟิล์มพลาสติก (PE Film) พร้อมขยายความร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และนักออกแบบที่มีผลงานระดับสากล มาร่วมมือกันออกแบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการอัพไซคลิ่ง (Upcycling) ช่วยให้พลาสติกใช้แล้วไม่เป็นขยะอีกต่อไป โดยมีเป้าหมาย “Together To Net Zero” ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ให้สำเร็จด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจที่เติบโต และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กล่าวว่า “GC Group ในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับสากลที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (Chemistry for Better Living) ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย การลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ Net Zero ในปี 2593 ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกัน คู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตร โดยโครงการอัพไซคลิ่ง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) นับเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งการต่อยอด เพื่อช่วยให้เป้าหมายของ GC สัมฤทธิ์ผล”

สำหรับโครงการอัพไซคลิ่ง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) ครั้งนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 พร้อมเดินหน้าส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าร่วมกับพันธมิตร ภายใต้ Theme “Together To Net Zero” ผ่าน 3 หัวใจหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อน ได้แก่ Collect Together, Upcycling Together และ Impact Together โดยร่วมมือกับ 8 นักออกแบบแบรนด์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในวงกว้างได้แก่ Greyhound Issue ภิพัชรา Vinnpatararin ดอยตุง โมเดอร์นฟอร์ม เจิดดีไซน์แกลเลอรี่ และ Thxful For Small Mercies พร้อมด้วย 8 พันธมิตรแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับประเทศในภาคธุรกิจ ได้แก่ L’OCCITANE แสนสิริ สยามพิวรรธน์ การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย สภากาชาดไทย สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม และ UPTOYOU พร้อมด้วย 8 ผู้ประกอบการในเครือข่ายของ GC ได้แก่ ประชาอาภรณ์ ไทยแทฟฟิต้า เอสซี แกรนด์ THE CARPET MAKER tpbi MBJ MARSHALL และรุ่งทวีวิวัฒน์ ร่วมกันรังสรรค์ผลงาน อีโคดีไซน์ (Eco -Design) 16 คอลเลคชั่นใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (Fashion & Lifestyle), กลุ่มสินค้าสำหรับผู้รักแอดแวนเจอร์และท่องเที่ยว (Adventure & Travelling) และกลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน (Home & Decoration) เพื่อนำไปสร้างประโยชน์เชิงการทำงานเพื่อสังคม (CSR) และจัดจำหน่ายสินค้าจากขยะ สินค้าจากพลาสติกรีไซเคิล ในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับโครงการอัพไซคลิ่ง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) ปีที่ 3 สามารถต่อยอดการใช้วัตถุดิบ อัพไซคลิ่งอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความหลากหลายทางธุรกิจ และเกิดประโยชน์ที่แท้จริงทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งสร้างการตระหนักรู้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการขยะและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญอย่าง “YOUเทิร์น YOU เทิร์น แพลตฟอร์ม” ที่เข้ามาบริหารจัดการขยะพลาสติกใช้แล้วให้เป็นระบบ ผ่าน YOUเทิร์น YOU เทิร์น Drop Point หรือจุดรับพลาสติกใช้แล้วในทุกพื้นที่ ซึ่ง GC ได้จับมือร่วมกับพันธมิตรและขยายผลต่อไปในจุดอื่นๆ เพิ่มเติม โดยโครงการอัพไซคลิ่ง อัพสไตล์ลิ่ง ปีที่ 3 นี้ มีการใช้พลาสติกใช้แล้วจากขวดน้ำดื่ม (PET Bottle) จำนวน 2,014 ขวด พลาสติกฝาขวด (PE Cap) ถุงพลาสติก (PE Plastic Bag) และฟิล์มพลาสติก (PE Film) จำนวน 6,241 ชิ้น โดยทั้งหมดนี้สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 676.69 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้จำนวน 745.94 ต้น นาน 10 ปี

ท้ายสุดนี้ GC ต้องขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านที่เข้าร่วมในโครงการ อัพไซคลิ่ง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) ปีที่ 3 รวมถึงต้องการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการตระหนักรู้ในวงกว้าง ขยายรูปแบบการดำเนินโครงการจัดการพลาสติก ขยะพลาสติก ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อตอกย้ำเป้าหมาย Net Zero ในปี 2593 เพื่อช่วยกันส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อไป

News

News
08 June 2022
GC เข้าร่วมงานแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
Read More
News
24 February 2022
GC Group invests in the European Circular Bioeconomy Fund (ECBF) as part of its “Together to Net Zero” roadmap to improve quality of life through low-carbon business transition
Read More
News
26 March 2020
GC Group joins the fight againts COVID-19 by providing 41,000 medical gowns to 12 hospitals [a day BULLETIN]
Read More