13 พฤษภาคม 2563

GC x ThaiBev ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 1 ล้านขวด แทนความห่วงใยส่งถึง อสม. ฮีโร่ของคนไทย ที่โลกชื่นชม

แชร์:

จากสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาดไปทั่วโลก หนึ่งในด่านหน้าสำคัญของไทย ที่ทำหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคในระดับชุมชนอย่าง อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่ทุ่มเททำงานด้วยความเสียสละ จนทำให้วันนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของพี่น้อง อสม. เมื่อเร็ว ๆ นี้ GC Group และ ไทยเบฟ จึงสานพลังร่วมกันมอบเจลแอลกอฮอล์ภายใต้ แบรนด์เจลโค (GelCo) ที่ผ่านมาตรฐาน อย.

GC Group สนับสนุนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ได้แก่ ไตรเอทานอลเอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย มีคุณสมบัติในการยึดเกาะกับผิวหนังของคน ทำให้คงประสิทธิภาพของ การฆ่าเชื้อได้ยาวนาน และกลีเซอรีน (Glycerine) ระดับฟาร์มาซูติคอลเกรด (Pharmaceutical Grade) มีคุณสมบัติในการทำให้อนุภาคไอออนนาโนเป็นสารแขวนลอยในน้ำยา ไม่เกิดการตกตะกอน ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น และไม่ระคายเคืองผิว ส่วนไทยเบฟ สนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 72% ผลิตเป็นเจลแอลกอฮอล์ 1 ล้านขวด มอบให้กระทรวงสาธาณสุข ส่งต่อให้ อสม. ทั่วประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจให้ อสม. ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2521 องค์การอนามัยโลกได้จัดให้มีการประชุมว่าด้วยการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care; PHC) ณ เมืองอัลมา อตา สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อร่วมกันพิจารณาหาวิธีที่จะทำให้บรรลุถึงการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าได้ และที่ประชุมได้มีแถลงการณ์ที่กันเรียกว่า คำประกาศอัลมา อตา (Alma Ata Declaration) ซึ่งระบุว่า “การสาธารณสุขมูลฐาน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อความยุติธรรมในสังคม และเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า” ก่อให้เกิดการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ “อสม.” ซึ่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกของโลกที่มีการจัดตั้ง อสม.

ผ่านมากว่า 40 ปีแล้ว แม้ว่าระบบ อสม. ที่เคยมีในหลายประเทศทั่วโลกจะล่มสลายไป แต่ด้วยจิตวิญาณความเป็นจิตอาสา และวัฒนธรรมแบบช่วยเกลือเกื้อกูลกันของคนไทย ทำให้ระบบ อสม.ในประเทศไทย ยังคงอยู่อย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ

อสม. เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยมีความเข้มแข็งมาอย่างยาวนาน โดยอสม. 1 คน จะทำหน้าที่ดูแลชาวบ้านราว 10-20 ครัวเรือน ในภาวะปกติ อสม. จะนำข้อมูลความรู้ด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมการป้องกันโรคต่างๆ ลงไปสู่ชาวบ้าน เพื่อให้ทุกครอบครัวได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “สร้างนำซ่อม” และในปัจจุบันที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญกับวิกฤติ COVID-19 อสม. ยังคงเป็นฟันเฟืองที่สำคัญให้กับระบบสาธารณสุข โดยทำหน้าที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค COVID-19 ช่วยสอดส่อง ดูแลคนในชุมชน เฝ้าระวังให้มีการกักตัวสำหรับคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งสามารถช่วยชะลอการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมลดลงมาก จนได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ถึงพลังของ อสม.ไทย พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ จากหัวใจจิตอาสาที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย นี่คงเป็นหนึ่งในคำตอบ จากคำถามที่ว่า เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี

ที่มา: อสม.นักสร้างสุขแห่งแผ่นดิน! Suthichai live 27/4/63
กว่า 3 ทศวรรษ การสาธารณสุขมูลฐานไทย

Feature Stories

Feature Stories
24 พฤศจิกายน 2566
SDGs UPDATE 2023 ส่องความคืบหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
20 มิถุนายน 2565
คืนคุณค่าพลาสติกใช้แล้ว ด้วยนวัตกรรม PCR
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
18 พฤษภาคม 2562
ผู้ใดจัดการขยะ ผู้นั้นได้ความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์
อ่านเพิ่มเติม