31 กรกฎาคม 2562

เทรนด์ธุรกิจ...ยุคดิจิตอลครองโลก

แชร์:

ในยุคที่คำว่า “Digital Disruption” อันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและโมเดลธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและโมเดลต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมๆ ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในทุกเวที ประกอบกับกระแสความใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมและการคำนึงถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่ร่อยหรอลงไปทุกที ได้ถาโถมสู่หัวใจคนทั่วโลก ทำให้ผู้ประกอบการทุกประเภทไม่สามารถทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนได้อีกต่อไป ต่างล้วนทั้งปรับ ทั้งเปลี่ยน และเฟ้นหาทางรอดให้ธุรกิจของตนเอง แม้ในอุตสาหกรรมเคมี ( Chemical Industry) เอง ก็ต้องปรับกระบวนยุทธ์รับมือเทรนด์นี้ ซึ่ง Sarang Wadyalkar นักวิจัยด้านการตลาด ได้แจงสี่เบี้ยไว้ใน Blog ของเขา บอกเล่าถึงผลที่ตาม 3 เรื่องใหญ่ เอ้า!! พร้อมวิ่งตาม Megatrends รึยังครับ

 1. Sustainability the Circular Economy : เรียกเป็นภาษาไทยเท่ๆ ว่า “ความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน” เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้น อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะค่อยๆ เข้าสู่การ Recycling เพื่อรีไซเคิลทรัพยากรใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การ Upcycling เพื่อมูลค่าให้ทรัพยากรที่ใช้แล้วมีคุณค่ายิ่งขึ้นกว่าเดิม หรือแม้แต่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้ตามธรรมชาติ (Compostable) และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิด New Solutions อาทิ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) แบตเตอรี่ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ต้องใช้แล้วทิ้งแบบยุคไดโนเสาร์ แม้กระทั่งของที่เห็นกันอย่างดาษดื่นอย่างกังหันลม (Wind Turbines) ก็จะถูกปัดฝุ่นขึ้นมาโชว์ศักยภาพอีกครั้ง
 2. Digitalization: “กระบวนการทำให้เป็นดิจิตอล” แน่นอนว่าเทคโนโลยีดิจิตอล ย่อมนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจจะมีความผันผวน คาดการณ์ยาก ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ทำให้ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นง่าย แต่ก็มีอายุสั้นลง สวนทางกับชีวิตมนุษย์ที่ยืนยาวขึ้นด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ มนุษย์สมองใสจึงได้พัฒนาเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยในการเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Predictive Analytics ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์และคาดการณ์ข้อมูลต่างๆแม่นยำยิ่งขึ้น
 3. Innovation and Accelerated Globalization: “นวัตกรรมและการเพิ่มความเร็วของโลกาภิวัตน์” คือนิยามที่ชัดเจนที่สุดของคำๆ นี้ แม้จะฟังดู Aggressive แต่กลับนำมาซึ่งเรื่องดี เพราะมนุษย์ จะลดการทำงานแบบ Silo หรือ One Man Show เพราะต้องทำงานแบบ “รวมกันเราอยู่” ส่วนในภาคธุรกิจ จะเกิดการประสานประโยชน์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เป็นต้น

ทั้งหมดที่กล่าวมาคงไม่ยากเกินไปที่มนุษย์อย่างเรา ผู้ผ่านร้อน ฝน หนาวมานับล้านปีจะฝ่าฟัน ไปได้อย่างสวยงาม...สู้สู้ครับ!!!

ที่มา:

 1. บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด. 3 เทรนด์น่าจับตามองของอุตสาหกรรมเคมี.
  https://idgthailand.com/chemical_trend/
 2. Wadyalker.(2018). 3 Megatrends in the Chemical Industry.
  https://blog.marketresearch.com/3-megatrends-in-the-chemical-industry
 3. 6 ความท้าทายเมื่อไทยเป็นสังคมอายุยืน
  https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/thailand-long-living-society-tdri/

Feature Stories

Feature Stories
14 ธันวาคม 2563
[ Iameverything ] ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตระหนักรู้สู่การปฏิบัติจริงกับ GC Circular Living Symposium 2020 ปีที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
07 กรกฎาคม 2562
ขยะเป็นศูนย์: โมเดลลดขยะด้วยไบโอพลาสติกของจุฬาฯ ที่ลูกค้ายินดีจ่ายเพิ่ม 2 บาทเพื่อช่วยโลก
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
04 กันยายน 2560
นวัตกรรมใหม่ของถุงทวารเทียม เพราะคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมีความสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม