06 กุมภาพันธ์ 2561

พาวิลเลียน: Waste Side Story by PTTGC พลาสติกกับงานออกแบบแห่งอนาคต

แชร์:

ปัจจุบันงานออกแบบถูกสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงอนาคตมากขึ้น ผลงานหลายๆ ชิ้นที่ถูกเชิดชู มีมากมายที่พัฒนามาเพื่อใช้ตอบโจทย์ความมั่นคงและความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 (Bangkok Design Week 2018) ที่จัดโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC ก็เช่นเดียวกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE NEW-iST VIBES” หรือ ออกแบบไปข้างหน้าหลายๆ ผลงานที่ถูกจัดแสดงต่างก็นำเสนอไอเดียที่ลุ่มลึกและสดใหม่ สะท้อนอนาคตของกรุงเทพฯ ใน 3 มิติใหญ่ นั่นคือ City & Living (อยู่ดี), Well Being & Gastronomy (กินดี) และ Creative Business (ธุรกิจสร้างสรรค์) ซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ของงานที่ไม่ควรพลาด ก็คือซุ้มสีสันสะดุดตา ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณหน้าอาคารไปรษณีย์กลางบางรัก  พาวิลเลียน Waste Side Story  by PTTGC

พาวิลเลียน “Waste Side Story” by PTTGC คืองานสถาปัตยกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC), กลุ่มนักวิจัย และนักออกแบบชั้นนำจาก Cloud-floor สตูดิโอ ที่มารวมพลังกันสร้างสรรค์งานออกแบบที่เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นส่วนผสมของวัสดุก่อสร้าง แล้วนำมาก่อรูปก่อร่างเป็นพาวิลเลียนสวยงามที่สามารถรื้อถอนและเคลื่อนย้ายได้ง่าย

แนวคิดการออกแบบพาวิลเลียนนี้ เป็นการนำเมล็ดพลาสติกรีไซเคิลมาใช้เป็นส่วนผสมของผนัง จากกระบวนการออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก (Mold) จำนวน 6 แบบที่นำมาต่อกัน เพื่อประกอบขึ้นเป็นพาวิลเลียนที่มีขนาด 180 ตารางเมตร สูง 4.5 เมตร ซึ่งเมื่อมีการรื้อถอน ชิ้นส่วนพลาสติกจำนวน 4,388 ชิ้น สามารถนำไปใช้ก่อสร้างใหม่ให้เป็นซุ้มที่ปรับขนาดตามต้องการ หรือเปลี่ยนเป็นเก้าอี้เพื่อใช้งานก็ย่อมได้ ส่วนมุ้งไนลอนก็สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับตัดเย็บกระเป๋าได้เช่นเดียวกัน

นอกจากงานออกแบบพาวิลเลียนอันโดดเด่นแล้ว ด้านในของซุ้ม “Waste Side Story Pavilion” by PTTGC ก็ยังใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานและนิทรรศการที่นำเอาขยะพลาสติกมาสร้างสรรค์เป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ Fashion, Lifestyle และ Decor item เพื่อช่วยลดปริมาณ สร้างมูลค่าเพิ่ม และเปิดมุมมองใหม่ให้กับการจัดการขยะพลาสติกด้วย ยกตัวอย่างเช่น

“SawBreaker Guitar” กีตาร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนจากการใช้ไม้มาเป็นพลาสติก ทำให้เกิดการใช้วัสดุในการผลิตน้อยลงและมีน้ำหนักเบาขึ้น ซึ่งเป็นผลสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง FiF Design Studio, ภูเบศ วิทยาสุข, Fab Cafe’ และ Jinatune Guitar

Biodegradable Benjarong Cup หรือแก้ว “เบญจรงค์ย่อยสลายได้” ทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์เคลือบฟิล์มพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ 100% ภายใน 180 วัน ผลงานการร่วมมือกันของ PTTGC กับ Prompt Design

และ Double Recycle โคมไฟระย้าจากเศษเหล็กและพลาสติกรีไซเคิลขนาด 1.2 x 1.2 x 1.8 เมตร ที่สามารถถอดประกอบได้ทุกชิ้น สะดวกต่อการขนส่งและติดตั้ง อันเป็นผลงานจากการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุโพลิเมอร์ อย่าง Sonite Innovative Surfaces กับ PIN Metal Art  นักออกแบบที่ทำงานเกี่ยวกับโคมไฟระย้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายใน พาวิลเลียน “Waste Side Story” by PTTGC ยังมีการจัดแสดงคอลเลคชั่นผ้าผืนแรกจากขยะพลาสติกใต้ทะเล ซึ่งได้แก่ ชุดแฟชั่นลำลอง ที่ผลิตจากการนำขวดพลาสติก PET มาผ่านกระบวนการแปรรูปและออกแบบจนได้เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้โครงการ Upcycling The Oceans, Thailand ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ (Ecoalf) ด้วย

ทั้งหมดที่ว่ามาดังกล่าว นี่คือส่วนหนึ่งของภาพสะท้อนงานออกแบบและผลงานนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยและธุรกิจสร้างสรรค์ ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุด

#Upcycling #UpcyclingtheOceansThailand #CircularEconomy #Recycle #Innovation #CustomerSolutionCenter     

แบรนด์ : Cloud-Floor สตูดิโอ

ดีไซเนอร์ : ดลพร ชนะชัย และนัฐพงษ์ พัฒนโกศัย

แบรนด์: Ecoalf – First Thailand Collection จากผ้าผืนแรกจากขยะพลาสติกโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

ดีไซเนอร์: Javier Goyeneche

แบรนด์ : Prompt Design

ดีไซเนอร์: สมชนะ กังวารจิตต์

แบรนด์: TandT

ดีไซเนอร์: ธนาวุฒิ ธนสารวิมล

แบรนด์: III by FLY NOW III

ดีไซเนอร์: ราวิน รุ่งสว่าง และลลิตา นริสรานนท์

แบรนด์: HOOK’s by Prapakas และ Ausara Surface

ดีไซเนอร์: ประภากาศ อังศุสิงห์ และจารุพัชร อาชวะสมิต

แบรนด์: Apawan Studio

ดีไซเนอร์: อาภาวรรณ กุลตวนิช

แบรนด์: PiN Metal Art และ Sonite Innovative Surfaces

ดีไซเนอร์: ศรุตา เกียรติภาคภูมิ และนิติพันธ์ ดารกานนท์

แบรนด์: FiF Design Studio

ดีไซเนอร์: พงศธร ละเอียดอ่อน และภูเบศ วิทยาสุข

แบรนด์: KMUTT TiTEC

Lecturer: ผศ.ดร. ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์ และดร. วรวิทย์ โกสลาทิพย์

แบรนด์: Thinkk Studio

ดีไซเนอร์: พลอยพรรณ ธีรชัย และเดชา อรรจนานันท์

Feature Stories

Feature Stories
11 กุมภาพันธ์ 2563
เจ๋ง วิถี Waste This Way ปลุกพลังสามัคคี บอลจุฬา-ธรรมศาสตร์ ลดก๊าซเรือนกระจกสำเร็จ [The Bangkok Insight]
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
14 พฤษภาคม 2561
Upcycling Plastic Waste Project by PTTGC เปลี่ยนพลาสติกให้เป็นมากกว่าพลาสติก
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
17 สิงหาคม 2560
โครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา
อ่านเพิ่มเติม