27 เมษายน 2561

iMeeting Room ห้องประชุมระบบอัจฉริยะ

แชร์:

ปัจจุบัน  Digital Disruptive หรือโลกของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ทุกคนสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคแบบเดิมๆ

เช่นเดียวกับที่ PTTGC ได้เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน หนึ่งในการดำเนินงานที่ทำสำเร็จแล้ว คือ การใช้ iMeeting Room ห้องประชุมระบบอัจฉริยะ ที่สามารถเชื่อมโยงการ Connect ระบบห้องประชุม ระบบไฟ ระบบแอร์ และปิดระบบตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การกำหนดให้ปิดระบบเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้องนานเกิน 15 นาที โดยการตรวจจับของเซ็นเซอร์ในห้องประชุม การแจ้งเตือนก่อนหมดเวลาการประชุม เป็นต้น ซึ่งเรียกว่าระบบนี้ว่า “Intelligent Meeting room หรือ iMeeting room”  ห้องประชุมระบบอัจฉริยะนั่นเอง

iMeeting Room นี้นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ห้องประชุมภายในองค์กรแล้ว สามารถช่วยประหยัดพลังงาน อำนวยความสะดวกเพราะไม่ว่าอยู่ไหนก็สามารถใช้โปรแกรม Skype เข้าร่วมประชุมได้ทำให้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่สำคัญเป็นความภาคภูมิใจ เพราะ PTTGC เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ใช้ระบบ VDO Conference แบบ Full Automation  ระบบทำงานอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เริ่มเปิดระบบ  และได้รับรางวัล ICT Excellence Award 2018 ระดับ Distinguished จาก  Thai Management Association (TMA) ประเภท Innovation Project จากโครงการออกแบบสร้างห้องประชุม Conference อัจฉริยะ (iMeeting Room) จากจำนวนผู้ส่งโครงการเข้าประกวดทั้งหมด 51 โครงการ จำนวน 26 องค์กร เมื่อวันที 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

Feature Stories

Feature Stories
18 พฤษภาคม 2563
4 New Normal ..สิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลัง COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
14 กรกฎาคม 2562
สร้างมูลค่าใหม่ให้ขยะพลาสติก กับ ‘Upcycling the Oceans, Thailand’ โครงการต้นแบบของ GC
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
27 ธันวาคม 2561
ทำบุญด้วย ” ไตรจีวร Recycle พลาสติกใช้แล้ว” ฝีมือตัดเย็บชุมชนบางกะเจ้า
อ่านเพิ่มเติม