31 มกราคม 2561

เมื่อเสื้อจาก Upcycling Plastic Waste ของ PTTGC พร้อมสำหรับเหล่านักวิ่ง

แชร์:

ต้องยอมรับ และขอขอบคุณ คุณตูน บอดี้สแลม ที่ช่วยจุดพลังบวกให้กับสังคมไทย รวมถึงสร้างกระแสการออกกำลังด้วยการวิ่ง ทำให้หลายๆ คนที่ห่างหายการออกกำลังกายไปนานหันกลับมาออกกำลังกายอย่างจริงจังอีกครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นให้หลากหลายองค์กรใช้การวิ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการรวมตัวเพื่อแสดงพลังของการทำความดีร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้จัดงานวิ่งการกุศล วิ่งสู่อนาคต 50 ปี โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งมอบรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จากการขายบัตรวิ่งสู่อนาคตนี้ ให้โครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา (Learn Education) ปี 2 เพื่อสร้างต้นแบบการเรียนการสอน ด้วยสื่อดิจิทัล ยกระดับการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาทุนมนุษย์

สิ่งที่พิเศษอีกอย่างของงานนี้ คือ นักวิ่งทุกคนจะได้รับเสื้อที่ผลิตพิเศษจากโครงการ Upcycling Plastic Waste ที่นำขวดพลาสติกใส หรือขวด PET มาทำเป็นเสื้อวิ่งคุณภาพดี เพื่อลดปัญหาขยะของประเทศไทย

คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการตอบแทนสังคม และสะท้อนการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ที่สภาฯ ทำมาโดยตลอด โดยกิจกรรมการวิ่งทำให้ประชาชน ผู้สนใจทุกเพศวัย สามารถมีส่วนร่วมได้ นับเป็นการรวมตัวกันเพื่อทำสิ่งดีๆ ได้สุขภาพที่ดี และได้ทำบุญ และเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้กับโครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา (Learn Education) ซึ่งช่วยลดภาระการเตรียมการสอนของครูผู้สอน และช่วยให้ครูสังเกตเห็นนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนวิชาคณิตและวิทย์ได้รวดเร็วขึ้น นักเรียนเองก็ได้เรียนรู้ผ่านเนื้อหาคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ มีการวัดผลประเมินความสามารถของนักเรียนได้ทันที  โดยปัจจุบัน สภาฯ ได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนระบบดังกล่าวให้ถูกนำมาใช้มากกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศแล้ว

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กร กล่าวว่า ในโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมครบรอบ 50 ปี พีทีทีจีซี ขอร่วมเฉลิมฉลองและสนับสนุนงาน วิ่งสู่อนาคต 50 ปีสภาอุตสาหกรรมโดยได้มอบเสื้อสำหรับนักวิ่ง ซึ่งเป็นเสื้อที่ผลิตจากโครงการ Upcycling Plastic Waste ที่นำขวดพลาสติกใสหรือขวด PET มาแปรรูปและพัฒนาออกแบบเป็นเสื้อ โดยใช้ขวด PET จำนวน 12 ขวดสำหรับการผลิตเสื้อ 1 ตัว ซึ่งเราได้สนับสนุนเสื้อวิ่งจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ตัวสำหรับนักวิ่งในครั้งนี้ เท่ากับพวกเราสามารถช่วยกันลดขยะพลาสติกจำนวนถึง 24,000 ขวด โดยนักวิ่งทุกท่านนอกจากจะมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงขึ้นแล้ว ยังมีความอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ร่วมรักษ์โลกไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ การดำเนินงานดังกล่าว ถือเป็นการกระทำที่สะท้อน ความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทาง Sustainable Business ภายใต้โครงการ Upcycling Plastic Waste ที่ทำเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เสื้อของ Upcycling Plastic Waste จะเป็นต้นแบบที่ช่วยเปลี่ยนมุมมองให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำขยะมาสร้างมูลค่า เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยาวนานเพื่อโลกของเรา

งานการกุศล “วิ่งสู่อนาคต 50 ปี โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 2 ระยะ คือ Mini Marathon 10 กิโลเมตร และ Fun Run 3.6 กิโลเมตร

#Upcycling #UpcyclingPlasticWaste #CircularEconomy

ข่าวสาร

ข่าวสาร
08 มิถุนายน 2565
GC เข้าร่วมงานแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
08 กรกฎาคม 2563
GC ร่วมพัฒนาโมเดลการศึกษาโรงเรียนมงคลวิทยา พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
12 กุมภาพันธ์ 2563
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ GC ร่วมลงนาม MOU โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ
อ่านเพิ่มเติม