11 มีนาคม 2561

เสื้อ Upcycling Plastic Waste จากขวด PET ในงาน “วิ่งสู่อนาคต 50 ปี สภาอุตสาหกรรมฯ” ช่วยลดขยะพลาสติกได้ถึง 24,000 ขวด

แชร์:

PTTGC มอบเสื้อที่ผลิตพิเศษจากโครงการ Upcycling Plastic Waste จากการนำขวดพลาสติกใส หรือขวด PET ที่ใช้แล้ว มาผลิตเป็นเสื้อวิ่งคุณภาพดี อันเป็นการช่วยลดปัญหาขยะของประเทศไทย ให้แก่นักวิ่ง ในกิจกรรม “วิ่งสู่อนาคต 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมส่งต่อรายได้ทั้งหมด “โดยไม่หักค่าใช้จ่าย” ให้กับโครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา ปี 2 เพื่อสร้างต้นแบบการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล ยกระดับการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาทุนมนุษย์ โดยมีคุณพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน PTTGC เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ การแข่งขันแบ่งเป็น Mini Marathon 10 กิโลเมตร และ Fun Run 3.6 กิโลเมตร

“PTTGC มอบเสื้อนักวิ่ง ผลิตโดยโครงการ Upcycling Plastic Waste จากการนำขวด PET มาแปรรูปและพัฒนาออกแบบเป็นเสื้อ โดยใช้ขวด PET จำนวน 12 ขวดสำหรับการผลิตเสื้อ 1 ตัว โดยเราสนับสนุนเสื้อวิ่งจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ตัว เท่ากับพวกเราสามารถช่วยกันลดขยะพลาสติกได้ถึง 24,000 ขวด เลยทีเดียว” คุณพรศักดิ์ฯ กล่าว

ทั้งนี้ เสื้อของโครงการ Upcycling Plastic Waste จะเป็นต้นแบบที่ช่วยเปลี่ยนมุมมองให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำขยะมาสร้างมูลค่า เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยาวนานเพื่อโลกของเรา และนอกจากนักวิ่งทุกท่านจะมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงขึ้นแล้ว ยังมีความอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ร่วมรักษ์โลกไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

ข่าวสาร

ข่าวสาร
21 ตุลาคม 2565
GC ครองอันดับ 1 DJSI ของโลก 4 ปีซ้อน กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ร่วมสร้างคุณค่าที่ดีต่อโลก ดีอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
05 สิงหาคม 2565
ครั้งแรกของไทยที่ภาครัฐ ภาคองค์กรธุรกิจเอกชน ภาคเยาวชน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ภาคการเงิน ระดับประเทศ จับมือขับเคลื่อนโลก สู่เป้าหมาย Net Zero ในการประชุมภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
27 มกราคม 2565
GC ร่วมส่งเสริมไอเดียเปลี่ยนโลก ภายใต้แนวคิด “National Decarbonization” จัดการประกวด The 1st TIChE Open Innovation Idea Challenge ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และ SCG
อ่านเพิ่มเติม