11 มีนาคม 2561

เสื้อ Upcycling Plastic Waste จากขวด PET ในงาน “วิ่งสู่อนาคต 50 ปี สภาอุตสาหกรรมฯ” ช่วยลดขยะพลาสติกได้ถึง 24,000 ขวด

แชร์:

PTTGC มอบเสื้อที่ผลิตพิเศษจากโครงการ Upcycling Plastic Waste จากการนำขวดพลาสติกใส หรือขวด PET ที่ใช้แล้ว มาผลิตเป็นเสื้อวิ่งคุณภาพดี อันเป็นการช่วยลดปัญหาขยะของประเทศไทย ให้แก่นักวิ่ง ในกิจกรรม “วิ่งสู่อนาคต 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมส่งต่อรายได้ทั้งหมด “โดยไม่หักค่าใช้จ่าย” ให้กับโครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา ปี 2 เพื่อสร้างต้นแบบการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล ยกระดับการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาทุนมนุษย์ โดยมีคุณพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน PTTGC เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ การแข่งขันแบ่งเป็น Mini Marathon 10 กิโลเมตร และ Fun Run 3.6 กิโลเมตร

“PTTGC มอบเสื้อนักวิ่ง ผลิตโดยโครงการ Upcycling Plastic Waste จากการนำขวด PET มาแปรรูปและพัฒนาออกแบบเป็นเสื้อ โดยใช้ขวด PET จำนวน 12 ขวดสำหรับการผลิตเสื้อ 1 ตัว โดยเราสนับสนุนเสื้อวิ่งจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ตัว เท่ากับพวกเราสามารถช่วยกันลดขยะพลาสติกได้ถึง 24,000 ขวด เลยทีเดียว” คุณพรศักดิ์ฯ กล่าว

ทั้งนี้ เสื้อของโครงการ Upcycling Plastic Waste จะเป็นต้นแบบที่ช่วยเปลี่ยนมุมมองให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำขยะมาสร้างมูลค่า เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยาวนานเพื่อโลกของเรา และนอกจากนักวิ่งทุกท่านจะมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงขึ้นแล้ว ยังมีความอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ร่วมรักษ์โลกไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

ข่าวสาร

ข่าวสาร
09 มิถุนายน 2564
GC ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อชาวบ้านเกาะเสม็ดปลอดภัย พร้อมรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 แบบ 100% ที่แรกในไทย
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
08 ตุลาคม 2563
แห่งแรกในเมืองไทย! “โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล” นวัตกรรมล้ำๆ สร้างพลังงานทางเลือก [ MGR Online ]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
24 กรกฎาคม 2561
เดินหน้าโครงการ OUR Khung Bang Kachao วางเป้า 5 ปี พัฒนาคุ้งบางกะเจ้า สนองแนวพระราชดำริ [Biz Today Station]
อ่านเพิ่มเติม