18 สิงหาคม 2564

GC สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้จังหวัดระยอง

แชร์:

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจังหวัดระยองซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของ GC ปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 คุณพรศักดิ์ และคุณปานโชค เอื้อธนาภา MD, GCS ได้มอบชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) จำนวน 500 ชุด พร้อมงบประมาณ 10,000 บาท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับจังหวัดระยอง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 คุณพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ได้มอบชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) จำนวน 3,000 ชุด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมี นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ข่าวสาร

ข่าวสาร
27 มีนาคม 2563
GC ร่วมหารือแนวทางพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ (Protective Suit) และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
10 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่เหมือนเดิม! 'จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์' ชูแคมเปญ "Waste This Way" ผนึกกำลังคนรุ่น ใหม่ปฏิวัติงานบอลครั้งที่ 74 จัดการขยะ "ลด เปลี่ยน แยก" [BEC Tero]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
30 สิงหาคม 2559
"สายใยซั้งเชือก GCสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง [กรุงเทพธุรกิจ]
อ่านเพิ่มเติม