20 กันยายน 2561

เดินหน้า สานต่อการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

แชร์:

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เล็งเห็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม วันนี้ พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ จีซี เดินหน้า สานต่อการดำเนินงานโดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะพลาสติก ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการภายใต้โครงการ Upcycling The Ocean Thailand ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ SPI จะช่วยสนับสนุน พร้อมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
16 สิงหาคม 2564
GC และ GCM ร่วมกับพันธมิตร คู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก 84 ราย มอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย ในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และ ระยอง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
23 เมษายน 2564
GC ชวนชาวระยองเปิดประสบการณ์การอัพไซเคิลกับ “Trashpresso” โรงงานรีไซเคิลเคลื่อนที่เครื่องแรกของไทย [The Lighter Thailand]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
15 พฤศจิกายน 2559
PTTGC รับรางวัล Sustainability Report Award 2016
อ่านเพิ่มเติม