20 กันยายน 2561

เดินหน้า สานต่อการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

แชร์:

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เล็งเห็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม วันนี้ พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ จีซี เดินหน้า สานต่อการดำเนินงานโดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะพลาสติก ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการภายใต้โครงการ Upcycling The Ocean Thailand ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ SPI จะช่วยสนับสนุน พร้อมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
17 สิงหาคม 2564
GC แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในงานเสวนา “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
12 มีนาคม 2564
GC ร่วมบรรยายในงาน “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
08 กุมภาพันธ์ 2563
GC นำแคมเปญ Waste This Way ในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม