20 กันยายน 2561

เดินหน้า สานต่อการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

แชร์:

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เล็งเห็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม วันนี้ พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ จีซี เดินหน้า สานต่อการดำเนินงานโดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะพลาสติก ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการภายใต้โครงการ Upcycling The Ocean Thailand ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ SPI จะช่วยสนับสนุน พร้อมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
23 พฤศจิกายน 2564
GC และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน “โครงการศึกษาการจัดการขยะพลาสติกและการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกปนเปื้อน”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
30 เมษายน 2563
ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สนับสนุนตู้ CoviClear หรือ ตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ ลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 กุมภาพันธ์ 2563
ฟุตบอลมิตรภาพ จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ #74 ปลุกวิถี Waste This Way ลด - เปลี่ยน - แยกขยะ [The Bangkok Insight]
อ่านเพิ่มเติม