20 กันยายน 2561

เดินหน้า สานต่อการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

แชร์:

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เล็งเห็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม วันนี้ พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ จีซี เดินหน้า สานต่อการดำเนินงานโดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะพลาสติก ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการภายใต้โครงการ Upcycling The Ocean Thailand ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ SPI จะช่วยสนับสนุน พร้อมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
29 พฤศจิกายน 2564
GC คว้า 4 รางวัล ในงาน 11th Asian Excellence Award 2021
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
03 กุมภาพันธ์ 2563
GC ผนึก 11 ดีไซเนอร์แถวหน้าของไทย ปั้น Upcycling Upstyling ต่อยอด Eco-Design [The Bangkok Insight]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
28 มิถุนายน 2562
ปรากฎการณ์ใหม่ งาน SYMPOSIUM แห่งปี “CIRCULAR LIVING SYMPOSIUM 2019” [CH3]
อ่านเพิ่มเติม