20 ธันวาคม 2562

GC ร่วมขับเคลื่อน Circular Economy กับกรมอุทยานแห่งชาติฯ มอบเสื้อ Upcycling by GC ให้เป็นของขวัญกับนักท่องเที่ยว

แชร์:

โครงการ “แยก แลก ของขวัญ” ถือเป็นกิจกรรมล่าสุดที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อ Upcycling by GC ให้กับนักท่องเที่ยวที่งดและลดการใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียว และโฟมบรรจุอาหารในเขตอุทยานแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงปัญหาขยะที่ตกค้างและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติ

โดยในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบเสื้อ Upcycling by GC ให้แก่คุณจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ สำหรับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ณ ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center : CSC)

เสื้อ Upcycling by GC เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก เริ่มต้นจากการคัดแยกอย่างถูกวิธี และการเปลี่ยนเส้นทางของขยะขวดพลาสติกโดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทัศนศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติฯ โดยในอนาคตจะมีการต่อยอดไปสู่โครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศต่อไป โดยในพิธีดังกล่าว มีดร.ชญาน์ จันทวสุ SCB คุณดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และ ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในพิธี

ข่าวสาร

ข่าวสาร
31 ตุลาคม 2565
GC X UNIQLO จัดกิจกรรมลดขยะทะเล จ. ระยอง เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
29 พฤศจิกายน 2564
GC คว้า 4 รางวัล ในงาน 11th Asian Excellence Award 2021
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 มีนาคม 2560
“โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง” ปีที่ 27 การร่วมสร้างพลังใจด้วยการให้
อ่านเพิ่มเติม