17 มกราคม 2563

องคมนตรี ตรวจสอบการสาธิตเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ ในพื้นที่เปิด

แชร์:

คุณพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ตรวจสอบการสาธิตเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ ในพื้นที่เปิด รวม 4 เครื่อง ซึ่งคุณธงชัย เมธนาวิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM2.5 ของมูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิฯ จัดสร้างขึ้น โดยการสนับสนุนของกรมอู่ทหารเรือ โดยเป็นระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ออกแบบโดยใช้พัดลมดูดอากาศเป็นตัวอัดอากาศเข้าไปในเครื่อง และใช้ละอองน้ำเป็นตัวดักจับฝุ่น จากการทดสอบพบว่า อากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่าความเข้มข้น PM2.5 เท่ากับ 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานของอนามัยโลกที่กำหนดระดับดีมากไว้ที่ 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อปล่อยอากาศที่บำบัดแล้วออกสู่ภายนอก อากาศที่ผ่านการบำบัดยังช่วยเจือจางความเข้มข้นของอากาศที่ยังไม่ได้บำบัดอีกด้วย โดยมุ่งหวังให้นำไปใช้ในพื้นที่เปิด ซึ่งมีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานในระดับวิกฤต เช่น พื้นที่เมือง เขตโรงพยาบาล โรงเรียน สนามบิน และพื้นที่แอ่งกระทะที่มีภูเขาล้อมรอบ ซึ่ง GC จะร่วมพัฒนาต่อยอดให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูงต่อไป โดยมี ดร. ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมงานแถลงข่าวและการสาธิตเครื่องบำบัดอากาศในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ อาคารสำนักงาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน โดยจัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพประชาชนในระยะยาว ซึ่งใช้งบประมาณในการสร้างไม่เกิน 300,000 บาทต่อเครื่อง สามารถจัดสร้างได้โดยช่างไทยในโรงงานขนาดเล็กที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศ

ที่มา https://news.ch7.com/detail/388828

ข่าวสาร

ข่าวสาร
27 ธันวาคม 2565
GC คว้ารางวัล Communitas Awards 2022 จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเลิศด้านการรับผิดชอบต่อสังคม สาขาจริยธรรมและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน จากการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
07 มิถุนายน 2565
ผนึก 2 ยักษ์ “ดีพร้อม – GC” ปั้นไบโอพลาสติกสู่เชิงพาณิชย์ ผลิตงานวิจัยใช้กากกัญชง ลดขยะอุตสาหกรรมลง ตั้งธง Bio-Circular-Green
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
28 เมษายน 2565
GC และ TPBI จับมือลงนามความร่วมมือโครงการ YOUเทิร์น x วน ต่อยอดพัฒนาการจัดการขยะพลาสติกสู่ความยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
อ่านเพิ่มเติม