11 กุมภาพันธ์ 2564

GC ได้รับรางวัล "Top Employer 2021" สำหรับประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

แชร์:

รางวัล Top Employer เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีระบบการบริหารงานบุคคลได้มาตรฐานทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำทั่วโลก มอบโดยสถาบัน Top Employer ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสถาบันด้านทรัพยากรมนุษย์ชั้นนำของโลก โดยรางวัลนี้มอบให้กับองค์กรต่างๆ มาแล้วกว่า 30 ปี มีองค์กรเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลกว่า 1,500 องค์กรทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Dow, Sabic, Evonik หรือ BP

ในปีนี้ GC ได้รับรางวัล Top Employer ของประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และมีองค์กรชั้นนำที่ได้รางวัลดังกล่าวจำนวน 15 องค์กร ได้แก่ AIA, DHL Express และ True Corporation เป็นต้น รางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจและสร้างความมั่นใจในการบริหารงานบุคคลของ GC ที่มีมาตรฐานไม่ด้อยไปกว่าบริษัทชั้นนำของโลก อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าพันธกิจของ GC ในการดูแลพนักงาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข ควบคู่กับการพัฒนาบุคคลให้ทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กรเพื่อความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ข่าวสาร

ข่าวสาร
22 เมษายน 2564
GC ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC และเจลแอลกอฮอล์ GelCo
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
03 ธันวาคม 2563
GC จัดงานประชุม GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together เวทีระดับโลกที่รวมผู้นำทางความคิด นวัตกร และนักธุรกิจจากทั่วโลก มาร่วมเปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติจริง เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
23 ธันวาคม 2562
GC ร่วมมือกรมอุทยานฯ ขับเคลื่อน Circular Economy มอบเสื้อ Upcycling ให้นักท่องเที่ยว
อ่านเพิ่มเติม