11 กุมภาพันธ์ 2564

GC ได้รับรางวัล "Top Employer 2021" สำหรับประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

แชร์:

รางวัล Top Employer เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีระบบการบริหารงานบุคคลได้มาตรฐานทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำทั่วโลก มอบโดยสถาบัน Top Employer ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสถาบันด้านทรัพยากรมนุษย์ชั้นนำของโลก โดยรางวัลนี้มอบให้กับองค์กรต่างๆ มาแล้วกว่า 30 ปี มีองค์กรเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลกว่า 1,500 องค์กรทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Dow, Sabic, Evonik หรือ BP

ในปีนี้ GC ได้รับรางวัล Top Employer ของประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และมีองค์กรชั้นนำที่ได้รางวัลดังกล่าวจำนวน 15 องค์กร ได้แก่ AIA, DHL Express และ True Corporation เป็นต้น รางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจและสร้างความมั่นใจในการบริหารงานบุคคลของ GC ที่มีมาตรฐานไม่ด้อยไปกว่าบริษัทชั้นนำของโลก อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าพันธกิจของ GC ในการดูแลพนักงาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข ควบคู่กับการพัฒนาบุคคลให้ทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กรเพื่อความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ข่าวสาร

ข่าวสาร
27 มีนาคม 2563
GC ร่วมหารือแนวทางพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ (Protective Suit) และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
03 พฤศจิกายน 2562
GC ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านความยั่งยืนอย่างภาคภูมิในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
06 กันยายน 2561
GC ชู Circular Economy มุ่งผลักดันวิสาหกิจชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ผนึกกำลังร่วมกับ 10 หน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ Big Brothers
อ่านเพิ่มเติม