06 กันยายน 2564

ปตท. GC และ GCME สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ในการออกแบบ ปรับปรุง และสนับสนุนเงินติดตั้งระบบให้กับหอผู้ป่วยความดันลบ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติก เพื่อรองรับภารกิจดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

แชร์:

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลหลักในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้ขอความอนุเคราะห์ ปตท. ออกแบบ ปรับปรุง และสนับสนุนเงินติดตั้งระบบให้กับหอผู้ป่วยความดันลบ เพื่อรองรับผู้ป่วยขั้นวิกฤตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ร่วมกับ GC และ GCME ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. และ ดร.ณัฐ อธิวิทวัส รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ในการปรับปรุงและติดตั้งระบบให้กับหอผู้ป่วยความดันลบ เพื่อรองรับผู้ป่วยหนักจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 4 ล้านบาท โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล และ ผศ.นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

นอกจากนี้ ดร.คงกระพัน และ ดร.ชญาน์ ยังได้มอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติก ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อรองรับภารกิจดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบไปด้วย เตียงสนามผลิตจาก HDPE (พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอนครบชุด) จำนวน 50 เตียง ตู้ Roto Molding Locker จำนวน 50 ตู้ และข้าวกล่อง by เชฟชุมพล จำนวน 300 ชุด โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล และ ผศ.นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
03 กันยายน 2564
โครงการ GC Engineers Talk เพื่อนักศึกษาที่สนใจสายอาชีพปิโตรเคมี
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
03 ธันวาคม 2563
GC จัดงานประชุม GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together เวทีระดับโลกที่รวมผู้นำทางความคิด นวัตกร และนักธุรกิจจากทั่วโลก มาร่วมเปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติจริง เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 มีนาคม 2560
“โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง” ปีที่ 27 การร่วมสร้างพลังใจด้วยการให้
อ่านเพิ่มเติม