20 พฤษภาคม 2563

GC ริเริ่มโมเดลเชิงรุก ร่วมกับพันธมิตร รัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม สร้างโมเดลต้นแบบแรกของประเทศ โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เรียกคืนขยะเดลิเวอร์รี่ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจร

แชร์:

จากวิกฤตโควิด-19 และการ Lockdown ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชน ทำให้ปัญหาขยะพลาสติกจากกล่องอาหารเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นถึง 15% ต่อวัน (จาก 5,500 ตัน/วัน เป็น 6,300 ตัน/วัน) GC เป็นองค์กรแรกของประเทศไทยที่นอกจากเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาแล้ว ยังสร้างสรรค์ งานเชิงรุก วางแผนสร้างโมเดลร่วมกับภาคีพันธมิตร เพื่อแก้ปัญหาควบคู่กับสร้างโอกาส โดยในฐานะที่ GC เป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก (DJSI) และเป็นองค์กรเกียรติยศด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ จึงได้ริเริ่มโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบนำร่องของประเทศ ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) ฐานพันธมิตรเดิม และ พันธมิตรใหม่ของ GC เรียกคืนขยะที่มีประสิทธิภาพ นำร่องให้เกิด Circular Hotspot บนถนนสุขุมวิทเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ร่วมสร้างกลไกให้เกิดการคัดแยกที่ถูกต้อง ร่วมสร้างจุดบริการรับฝากขยะ (Drop point) กับพันธมิตร ซึ่งดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมเสวนาในงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยมี ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดร. คงกระพัน กล่าวว่า “การจัดการขยะนั้น จะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราทุกคน ด้วยการคัดแยกขยะพลาสติกและทำความสะอาดก่อนทิ้งอย่างถูกต้องจากนั้นขยะพลาสติก ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้จะถูกนำมาเข้าโรงงานรีไซเคิล เพื่อผ่านกระบวนการเปลี่ยนเป็นเส้นใยพลาสติกและเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ จากนั้น ผ่านโรงงาน แปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และ อัพไซเคิล วนกลับสู่ผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่ง ขยะที่ถูกคัดแยกอย่างถูกต้อง เหมาะสม ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับสร้างสุขอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับอาชีพคนรับจ้างเก็บขยะ และยังเป็นการสร้างธุรกิจรีไซเคิลคุณภาพสูง ให้เกิดมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย GC พร้อมสนับสนุนโครงการนี้ โดยเป็น Total Solution Provider เดินเคียงข้างภาครัฐ และภาคีพันธมิตรเพื่อขยายผลต่อยอดในเชิงพื้นที่ และขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์แบบในอนาคตต่อไป”

ข่าวสาร

ข่าวสาร
06 กันยายน 2564
ปตท. GC และ GCME สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ในการออกแบบ ปรับปรุง และสนับสนุนเงินติดตั้งระบบให้กับหอผู้ป่วยความดันลบ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติก เพื่อรองรับภารกิจดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
08 ธันวาคม 2563
GC คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
01 กรกฎาคม 2562
GC ผนึกกำลังขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ชู GC Circular Living มุ่งสู่การปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า [Newswit]
อ่านเพิ่มเติม