01 ตุลาคม 2563

GC จับมือ ThaiBev และ Thai Union ผนึกพลัง ตอกย้ำพันธมิตรยั่งยืน ในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020”

แชร์:

GC ผนึกกำลังร่วมกับ ThaiBev และ Thai Union รวมถึงเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย (TSCN) และองค์กรอื่น ๆ จัดงาน “Thailand Sustainability Expo 2020” ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาส และ สร้างเครือข่ายสังคมของการมีส่วนร่วมสู่การนำไปปฏิบัติที่ใช้ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง บนพื้นที่ที่รวบรวมเรื่องราว กิจกรรม โครงการ บูธนิทรรศการเพื่อความยั่งยืน ทั้งจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงวิทยากรที่มาให้ความรู้แชร์ประสบการณ์อีกกว่า 50 ท่าน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ได้ร่วมพิธีเปิดงาน และ วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ดร.คงกระพัน ได้ร่วมเสวนาใน CEO Panel Discussion ร่วมกับ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ThaiBev และ คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Thai Union ในหัวข้อ “DECADE OF SUSTAINABILITY IN ACTIONS” นอกจากนี้ SCB ยังร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “GC SUSTAINABILITY SHOWCASE ตัวอย่างความสำเร็จโครงการเพื่อความยั่งยืนของ GC” อีกด้วย

ดร.คงกระพัน กล่าวว่า “การทำงานด้านความยั่งยืนนั้น ต้องเริ่มต้นจาก “ความเชื่อ” ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ และ เมื่อเชื่อแล้วต้องพัฒนาให้ “ความยั่งยืน” เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ (Step Up) ให้ได้ โดย GC ให้ความสำคัญกับการขยายขอบเขตการจัดการก๊าซเรือนกระจกสู่ Supply Chain (Scope 3) และ การผลักดันความร่วมมือกับพันธมิตร (Loop Connecting) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือการสร้างแนวร่วม โดยนำคนที่มีแนวคิดและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนเข้ามาร่วมกันทำ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางความคิดต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมกันทำโครงการ สร้างคนที่มีความเชื่อคล้ายๆ กัน และขยายผลออกไป ซึ่งผลสุดท้ายก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในที่สุด”

ข่าวสาร

ข่าวสาร
21 พฤษภาคม 2563
GC สนับสนุนฉากกั้นอะคริลิคให้กับสยามพิวรรธน์ เพื่อใช้ทั่วทั้งศูนย์การค้าในกลุ่ม ONESIAM
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
24 ธันวาคม 2562
GC เดินหน้าสร้างไลฟ์สไตล์ลดขยะพลาสติก รับมอบขยะขวดน้ำพลาสติกกว่า 46,000 ขวด และแก้ว GC Compostable สลายตัวได้ทางชีวภาพจาก ‘ก้าวคนละก้าว’ ภาคเหนือ เปลี่ยนการเดินทางของขยะพลาสติกด้วยนวัตกรรม
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
22 มิถุนายน 2560
PTTGC ร่วมงานแถลงข่าว TBCSD ดำเนินธุรกิจ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม